ON-LINE KURZ: Zdravotní pojištění 2021

e-learning
Základní informace
 • Cena: 1 997 Kč (1 650 Kč bez DPH)
 • Poznámka k ceně: kód: 2040230 - 1 650 Kč + DPH Základní cena
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Každoroční online školení bude zaměřeno na na změny v sociálním a zdravotním pojištěním které ovlivní podmínky placení pojistného a plnění dalších zákonných povinností zaměstnavatelem. Mimo to se lektor zaměří na analýzu podmínek ve zdravotním a sociálním pojištění nebo časté otázky spojené se zdravotním pojištěním.

Cílová skupina

Vhodné pro mzdové účetní, personalisty, daňové poradce, ekonomy a pracovníky SW firem zpracovávajících mzdy.

Obsahová náplň

 • Odlišnosti a styčné body zdravotního a sociálního pojištění:

  Zákonná úprava a související právní přepisy. – Stanovení vyměřovacího základu a příjmy zahrnované/nezahrnované do vyměřovacího základu zaměstnance. – Odstupné, další odstupné, odchodné, odbytné. – Příjem v cizí měně a přepočet na českou měnu. – Zaměstnání malého rozsahu a důležitost výše zúčtovaného příjmu. – Základní zásady platné ve zdravotním pojištění u dohod. – Nároky zaměstnance v případě nemoci ve vazbě na zdaňování příjmu. – Dávky nemocenského pojištění – nemoc, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné a otcovská a jejich dopady do zdravotního pojištění s příklady. – Zaměstnanci z pohledu právní úpravy zdravotního a sociálního pojištění. – Nemoc při zahájení zaměstnání. – Odlišnosti obou pojištění: osoby jako zaměstnanci, přihlašování zaměstnanců, minimální a maximální vyměřovací základ, splátkové kalendáře, odpočet od dosaženého příjmu zaměstnance. – Určení příslušnosti k právním předpisům v kontextu koordinačních nařízení Evropské unie. – Formuláře EU pro zdravotní a sociální pojištění.

Změny ve zdravotním pojištění

 • Změny v sociálním pojištění
 • Otázky a nejasnosti spojené se zdravotním pojištěním:

  Kdy zaměstnanci neplatí pojistné a OSVČ neplatí zálohy na pojistné? – Příslušnost zaměstnance ke zdravotní pojišťovně – důležitá povinnost zaměstnavatele, vystavování písemných potvrzení. – Postup zaměstnavatele při neoznámené změně zdravotní pojišťovny zaměstnancem. – Jak žádat o prominutí penále ve zdravotním pojištění? Musí být penále předem uhrazeno? – Řešení chyb – nedodržení minima při souběhu příjmů, zatajený příjem zaměstnancem, vzory písemností zaměstnavatele nebo zaměstnance.

  Specifika u státních kategorií zdravotního pojištění. – Ukončení studia a nezaopatřenost ve zdravotním pojištění, návaznost na výkon výdělečné činnosti. – Student u maturity uspěje nebo neuspěje. – Student po maturitě pokračuje nebo nepokračuje v dalším studiu. – Další studium na téže nebo jiné vysoké škole – zpřesnění stanoviska MPSV. – Studenti mladší a starší 26 let. – Skončení studia a zaměstnání. – Řešení specifických situací při oznamování změn zaměstnavatelem. – Zaměstnanci je přiznán důchod. – Důchod je nebo není vyplácen. – Zpětné přiznání důchodu. – Mateřská a rodičovská dovolená osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. – Právní nástupnictví. – Nulové přehledy. – Ochranná lhůta.

Lektor:
Ing. Antonín Daněk

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)