Zákon o svobodném přístupu k informacím – v nových souvislostech

Základní informace
 • Termín kurzů: 27.10.2020
 • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 2 290 Kč
 • Poznámka k ceně: kód: 2006560 - 2 290 Kč + DPH Základní cena, kód: 200656A - 4 351 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200656B - 6 183 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200656C - 7 786 Kč + DPH
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Seznámíte se s aktuálními změnami zákona (otázky úhrady nákladů, zneužití zákona, formátu informací a dalšími).

Dále s povinnostmi při vyřízení žádosti o informace, tj. například:

 • kdy mohu informaci odepřít a jak to zdůvodnit,
 • jak řešit žádosti, zneužívající právo na informace (šikana, kverulace),
 • jak poskytovat informace o platech a odměnách,
 • jaké právní tituly z hlediska Obecného nařízení EU (GDPR) se uplatní při poskytnutí osobních údajů,
 • jak poskytovat otevřená data, údaje z databází, opakovaně vytvářené informace,
 • v jakých formátech se mají informace poskytovat žadatelům a zveřejňovat na webu aj.

Budete rovněž seznámeni s aktuální novelizací 2019 (účinná od 24. dubna 2019 a zčásti od 1. 1. 2020) a s chystanou novelizací zákona (návrh MV ČR v připomínkovém řízení v Parlamentu). Novinkou je informační příkaz při odvolání i při stížnosti, jeho vykonatelnost, nové okruhy chráněných informací (např. „bezpečnostní opatření“), nově zavedený přezkum a nový nadřízený orgán například pro obecní obchodní společnosti. Chystané změny povinných subjektů a zneužívání „infozákona“, zálohu na úhradu, její výpočet a lhůtu, zjednodušenou anonymizaci a další. Seminář se zaměřuje zjednodušení poskytování informací, všech možností Infozákona, jak řešit netypické situace, jak chránit osobní údaje (GDPR), na vztah „infozákona“ ke správnímu řádu, přestupkovému zákonu a dalším předpisům.

Cílová skupina

Seminář je určen pro všechny tzv. povinné subjekty podle § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tzv. infozákon. Dotýká se obrovského množství povinných subjektů, prakticky všech veřejných úřadů organizací a institucí. Informace musejí poskytovat stát, územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy, vědecké výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, svazky obcí, regionální rady soudržnosti, ústavy a o. p. s. založené státem či samosprávou, státní a národní podniky, zdravotní pojišťovny, a další právnické osoby, ovládané státem nebo samosprávou, tedy například obecní a krajské firmy, jak jsou dopravní podniky nebo technické služby.

Obsahová náplň

Právo na informace a jeho ústavní základy:

 • systematika otevřenosti veřejné správy,
 • druhy informační povinnosti, obsah práva na informace,

Praktické postupy při vyřízení žádosti o informace:

 • postupné fáze vyřízení žádosti, její náležitosti,
 • jak předcházet sporům,
 • jak se ochránit před zneužitím zákona,
 • úhrada nákladů.

Vztahy a vazby „infozákona“ k dalším předpisům:

 • ochrana osobních údajů a obecné nařízení (GDPR),
 • archivnictví a spisová služba, správní řád a další procesní řády, nahlížení do spisu, pořizování výpisů, opisů a kopií listin a elektronických záznamů,
 • další jako např. Registr smluv, katastr nemovitostí, evidence obyvatel, informace o životním prostředí, přestupky, stavební zákon, veřejné zakázky aj.).

Zvláštní režimy přístupu k informacím:

 • zvláštní informační práva některých osob (účastníci řízení, právní zástupci, občané obce a kraje, členové zastupitelstva, osoby s právním zájmem),
 • otázka veřejnosti / neveřejnosti jednání.

Ochrana a bezpečnost informací – specifické situace:

 • jak chránit osobní údaje a soukromí, informace o platech, kvalifikaci,
 • obchodní tajemství – jak s ním nakládat,
 • autorské právo a jeho limity,
 • informace získané od třetích osob a v průběhu kontrol,
 • další omezení práva na informace, princip selekce,
 • povinnost mlčenlivosti – kdy nastává.

Formáty informací, otevřená data. Přehled povinně zveřejňovaných informací.

Doporučení, dotazy a diskuze.

Lektor:
Ing. Mgr. Oldřich Kužílek

Termíny kurzů

27.10.2020

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)