DPH u dovozu a vývozu zboží – aktuálně a pro rok 2021

Základní informace
  • Termín kurzů: 08.12.2020
  • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
  • Cena: 2 771 Kč (2 290 Kč bez DPH)
  • Poznámka k ceně: kód: 2001820 - 2 290 Kč + DPH Základní cena, kód: 200182A - 4 351 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200182B - 6 183 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200182C - 7 786 Kč + DPH
  • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Na semináři se dozvíte o vzájemných souvislostech správné aplikace celních předpisů na uplatnění osvobození vývozu zboží od DPH a na uplatnění DPH z dovezeného zboží.

Cílová skupina

Pracovníkům pověřeným uplatňováním DPH ve firmách realizujících dovozy a vývozy zboží, případně celním deklarantům, kteří potřebují získat informace o souvislostech celních předpisů a zákona o DPH.

Obsahová náplň

DPH při vývozu zboží: Definice vývozu zboží z pohledu celních předpisů – definice vývozu zboží coby předmětu daně dle zákona o DPH – definice vývozce dle celních předpisů – základ daně při vývozu zboží/statistická hodnota při dovozu zboží – DUZP při vývozu zboží – daňové doklady při vývozu zboží – podmínky pro uplatnění osvobození vývozu od DPH ve vazbě na elektronické celní řízení při vývozu – složitější případy vývozu – vývozy zboží dodávaného do třetí země s montáží nebo instalací, vývozy zboží prodávaného do jiných členských států EU, vývozy zboží propouštěného do režimu vývozu v jiném členském státě EU, umísťování zboží do svobodného pásma nebo skladu apod. – příklady obchodních transakcí.

DPH při dovozu zboží: Definice dovozu zboží z pohledu celních předpisů – definice dovozu coby předmětu daně dle zákona o DPH – definice deklaranta dle celních předpisů – celní hodnota při dovozu zboží – základ daně při dovozu zboží – datum vzniku povinnosti přiznat DPH při dovozu zboží při běžném postupu celního řízení a při zjednodušených postupech v celním řízení – daňové doklady při dovozu zboží – osvobození dovozu zboží od cla a od DPH – oprava základu daně při dovozu zboží – složitější případy dovozu – dovozy zboží nakupovaného od osob registrovaných k DPH v jiných členských státech EU, dovozy zboží při jeho propuštění do celního režimu „po cestě“ v jiném členském státě EU apod. – příklady obchodních transakcí.

Diskuze a odpovědi na dotazy účastníků.

Lektor:
Marek Reinoha

Termíny kurzů

08.12.2020

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)