Zákon o finanční kontrole a související legislativa v aktuálním znění

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Zákon o finanční kontrole (č. 320/2001 Sb.) a jeho prováděcí vyhláška
systém finanční kontroly
veřejnosprávní kontrola
interní audit
vnitřní kontrola
roční zpráva o výsledcích finančních kontrol.
Zákon o kontrole (č. 255/2012 Sb.)
práva a povinnosti kontrolorů a kontrolovaných
protokol o kontrole
mlčenlivost
sankce.
Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků (č. 270/ 2010 Sb.)
inventura a inventarizace
inventurní soupis, inventarizační zpráva.
Rozpočtová pravidla (č. 250/2000 Sb.)
porušení rozpočtové kázně
hospodaření příspěvkových organizací.
Poskytování dotací dle zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o obcích.

Seminář je určen
nejen kontrolorům provádějícím veřejnosprávní kontrolu, ale také pro vedoucím zaměstnancům, ekonomům a účetním příspěvkových organizací. Během semináře bude popsán současný systém finanční kontroly, včetně schvalování veřejných příjmů a výdajů. Dále bude vysvětlena navazující problematika, kterou upravují související právní předpisy – postup při inventarizaci, hospodaření příspěvkových organizací a problematika dotací a dodržování rozpočtové kázně. Účastníci semináře obdrží písemný materiál a doprovodné materiály na CD. Předběžné dotazy můžete zasílat společně se závaznou přihláškou.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Zákon o finanční kontrole (č. 320/2001 Sb.) a jeho prováděcí vyhláška
systém finanční kontroly
veřejnosprávní kontrola
interní audit
vnitřní kontrola
roční zpráva o výsledcích finančních kontrol.
Zákon o kontrole (č. 255/2012 Sb.)
práva a povinnosti kontrolorů a kontrolovaných
protokol o kontrole
mlčenlivost
sankce.
Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků (č. 270/ 2010 Sb.)
inventura a inventarizace
inventurní soupis, inventarizační zpráva.
Rozpočtová pravidla (č. 250/2000 Sb.)
porušení rozpočtové kázně
hospodaření příspěvkových organizací.
Poskytování dotací dle zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o obcích.

Seminář je určen
nejen kontrolorům provádějícím veřejnosprávní kontrolu, ale také pro vedoucím zaměstnancům, ekonomům a účetním příspěvkových organizací. Během semináře bude popsán současný systém finanční kontroly, včetně schvalování veřejných příjmů a výdajů. Dále bude vysvětlena navazující problematika, kterou upravují související právní předpisy – postup při inventarizaci, hospodaření příspěvkových organizací a problematika dotací a dodržování rozpočtové kázně. Účastníci semináře obdrží písemný materiál a doprovodné materiály na CD. Předběžné dotazy můžete zasílat společně se závaznou přihláškou.

Termíny kurzů

02.11.2020

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2), BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmkurzy.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)