Stavební nekázeň - zvláštní pravomoci stavebních úřadů podle stavebního zákona, zjištění nezákonného stavu a jeho narovnání za použití zvláštních pravomocí stavebního úřadu

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Vzdělávací program je určen především pro obecné a speciální stavební úřady, ale i pro pracoviště obecních úřadů vykonávající samosprávu, na druhé straně i pro stavebníky.
Cílem semináře je provést výčet všech právních nástrojů a postupů využitelných stavebním úřadem podle stavebního zákona (SZ), správního řádu (SŘ) při výkonu stavebního dozoru a zvláštních pravomocí stavebního úřadu.
Je zaměřen na procvičování jednotlivých kroků stavebního úřadu před zahájením vlastního  řízení z úřední moci zakončeného nařízením povinnosti podle stavebního zákona a výběr správného typu řízení podle zjištěné nezákonnosti na stavbě, stavebním nebo zastavěném pozemku.
Obsah semináře:
  • Společné zásady dozoru konaného ve veřejném zájmu a prostředky k provádění dozoru; podněty veřejnosti podle § 42 SŘ, stížnosti podle § 175 SŘ; kontrolní prohlídka stavby a st.pozemku podle  § 133, 134 SZ;
  • Řízení zahajovaná stavebním úřadem z moci úřední vyvolaná stavební nekázní, vč. úhrady nákladů podle § 79 SŘ; § 129 a násl. – Nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení ;§ 135 a násl. – Nařízení neodkladného odstranění stavby – Nařízení provedení nutných zabezpečovacích prací; § 137 a násl.  – Nařízení nezbytných úprav; § 139 – Nařízení zjednání nápravy při nezajištění řádné údržby stavby; § 140  – Nařízení vyklizení stavby; §141 – Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě
  • Povinnosti stavebníka,vlastníka stavby,stavebního dozoru a stavbyvedoucího podle SZ
  • Vstupy na pozemky a do staveb podle SZ
  • Správní trestání na úseku stavebního zákona v souvislosti s novým přestupkovým zákonem a velkou novelou SZ

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Vzdělávací program je určen především pro obecné a speciální stavební úřady, ale i pro pracoviště obecních úřadů vykonávající samosprávu, na druhé straně i pro stavebníky.
Cílem semináře je provést výčet všech právních nástrojů a postupů využitelných stavebním úřadem podle stavebního zákona (SZ), správního řádu (SŘ) při výkonu stavebního dozoru a zvláštních pravomocí stavebního úřadu.
Je zaměřen na procvičování jednotlivých kroků stavebního úřadu před zahájením vlastního  řízení z úřední moci zakončeného nařízením povinnosti podle stavebního zákona a výběr správného typu řízení podle zjištěné nezákonnosti na stavbě, stavebním nebo zastavěném pozemku.
Obsah semináře:
  • Společné zásady dozoru konaného ve veřejném zájmu a prostředky k provádění dozoru; podněty veřejnosti podle § 42 SŘ, stížnosti podle § 175 SŘ; kontrolní prohlídka stavby a st.pozemku podle  § 133, 134 SZ;
  • Řízení zahajovaná stavebním úřadem z moci úřední vyvolaná stavební nekázní, vč. úhrady nákladů podle § 79 SŘ; § 129 a násl. – Nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení ;§ 135 a násl. – Nařízení neodkladného odstranění stavby – Nařízení provedení nutných zabezpečovacích prací; § 137 a násl.  – Nařízení nezbytných úprav; § 139 – Nařízení zjednání nápravy při nezajištění řádné údržby stavby; § 140  – Nařízení vyklizení stavby; §141 – Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě
  • Povinnosti stavebníka,vlastníka stavby,stavebního dozoru a stavbyvedoucího podle SZ
  • Vstupy na pozemky a do staveb podle SZ
  • Správní trestání na úseku stavebního zákona v souvislosti s novým přestupkovým zákonem a velkou novelou SZ

Termíny kurzů

19.11.2020

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
BRNO, Hotel Grand, Benešova 18-20, salonek, BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmkurzy.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)