Klíčové dovednosti profesionální asistentky

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Cíle semináře:

 • rozvíjet klíčové dovednosti potřebné pro práci asistentky
 • zvyšovat profesionalitu vlastního jednání ve standardních i specifických situacích
 • prostřednictvím zpětné vazby získat představu o vlastních silných a slabých stránkách
 • trénovat vybrané dovednosti v modelových situacích

Obsah:
Úvod semináře organizační moment, představení lektora, způsobů práce, představení účastníků, časový plán, úvodní moderace vstupního očekávání
1. Postavení a role asistentky 

 • komplex činností na asistentské pozici
 • vymezení klíčových kompetencí (předpokladů)
 • definování vlastních silných/slabých stránek

2. Efektivní komunikace

 • osobní image a profesionalita projevu
 • význam komunikace v práci asistentky
 • principy efektivní komunikace, zpětná vazba
 • věcná a vztahová rovina sdělení
 • umění diplomacie a přesvědčivé komunikace
 • komunikační typy – projevy, úskalí a strategie jednání s nimi

3. Zvládání obtížných situací v jednání a komunikaci 

 • zásady asertivní komunikace, vybrané asertivní techniky
 • možné reakce na námitky, stížnosti a reklamace
 • obrana proti nátlaku a manipulaci
 • zvládání slovních útoků a agresivity; prevence konfliktů
 • trénink jednání v modelových situacích

4. Telefonování

 • specifika telefonické komunikace
 • formulace sdělení v telefonické komunikaci
 • aktivní a pasivní telefonování (příjem telefonátu, sjednání schůzky aj.)
 • praktický nácvik telefonování v modelových situacích

5. Organizace práce

 • kategorie a charakteristika činností; režim dne
 • time management a jeho principy, principy plánování
 • stanovování priorit, rozhodování
 • vyladění práce asistentky, nadřízeného a týmu
 • časové ztráty a možnosti jejich omezování
 • sdělování informací při „předávání úkolů dolů“

6. Obchodní korespondence

 • formulace sdělení
 • pravidla pro elektronickou komunikaci (e-mail, fax)
 • přizpůsobování zprávy adresátovi a situaci
 • pravidla komunikace ve standardních situacích (fakturace, práce se smlouvami, úprava obchodních dokumentů)
 • práce s důvěrnými písemnostmi a osobními materiály

7. Etiketa v práci asistentky

 • základní pravidla společenského chování
 • přijímání návštěv a péče o ně
 • asistentka jako reprezentantka mateřské společnosti
 • rozbor modelových situací

8. Duševní hygiena

 • význam relaxace a zvyšování odolnosti proti stresu
 • reaktivní/proaktivní přístup a jeho charakteristika
 • posilování pozitivního myšlení a sebedůvěry

Závěr semináře zpětná vazba, vyhodnocení.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Cíle semináře:

 • rozvíjet klíčové dovednosti potřebné pro práci asistentky
 • zvyšovat profesionalitu vlastního jednání ve standardních i specifických situacích
 • prostřednictvím zpětné vazby získat představu o vlastních silných a slabých stránkách
 • trénovat vybrané dovednosti v modelových situacích

Obsah:
Úvod semináře organizační moment, představení lektora, způsobů práce, představení účastníků, časový plán, úvodní moderace vstupního očekávání
1. Postavení a role asistentky 

 • komplex činností na asistentské pozici
 • vymezení klíčových kompetencí (předpokladů)
 • definování vlastních silných/slabých stránek

2. Efektivní komunikace

 • osobní image a profesionalita projevu
 • význam komunikace v práci asistentky
 • principy efektivní komunikace, zpětná vazba
 • věcná a vztahová rovina sdělení
 • umění diplomacie a přesvědčivé komunikace
 • komunikační typy – projevy, úskalí a strategie jednání s nimi

3. Zvládání obtížných situací v jednání a komunikaci 

 • zásady asertivní komunikace, vybrané asertivní techniky
 • možné reakce na námitky, stížnosti a reklamace
 • obrana proti nátlaku a manipulaci
 • zvládání slovních útoků a agresivity; prevence konfliktů
 • trénink jednání v modelových situacích

4. Telefonování

 • specifika telefonické komunikace
 • formulace sdělení v telefonické komunikaci
 • aktivní a pasivní telefonování (příjem telefonátu, sjednání schůzky aj.)
 • praktický nácvik telefonování v modelových situacích

5. Organizace práce

 • kategorie a charakteristika činností; režim dne
 • time management a jeho principy, principy plánování
 • stanovování priorit, rozhodování
 • vyladění práce asistentky, nadřízeného a týmu
 • časové ztráty a možnosti jejich omezování
 • sdělování informací při „předávání úkolů dolů“

6. Obchodní korespondence

 • formulace sdělení
 • pravidla pro elektronickou komunikaci (e-mail, fax)
 • přizpůsobování zprávy adresátovi a situaci
 • pravidla komunikace ve standardních situacích (fakturace, práce se smlouvami, úprava obchodních dokumentů)
 • práce s důvěrnými písemnostmi a osobními materiály

7. Etiketa v práci asistentky

 • základní pravidla společenského chování
 • přijímání návštěv a péče o ně
 • asistentka jako reprezentantka mateřské společnosti
 • rozbor modelových situací

8. Duševní hygiena

 • význam relaxace a zvyšování odolnosti proti stresu
 • reaktivní/proaktivní přístup a jeho charakteristika
 • posilování pozitivního myšlení a sebedůvěry

Závěr semináře zpětná vazba, vyhodnocení.

Termíny kurzů

05.11.2020

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2), BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmkurzy.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)