VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ a jejich adaptace - 3denní

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Naším cílem je vysoká efektivita a praktický přínos pro Vás, účastníky našich seminářů.

Cílová skupina

Personalistika

Obsahová náplň

A. TRÉNINK VÝBĚROVÉHO ROZHOVORU

Určeno pro všechny pracovníky, kteří se zabývají výběrem zaměstnanců.

Cíl:

 • Zlepšit přípravu na výběrový rozhovor
 • Zlepšit vedení výběrového rozhovoru
 • Naučit se identifikovat faktory osobnosti

Obsah:

 • Fáze výběrového procesu
 • Příprava na výběrový rozhovor (popis pracovního místa, profil kandidáta, modelování způsobilostí, analýza písemných zdrojů – životopis, dotazník atd.)
 • Identifikace způsobilostí kandidáta před a při výběrovém rozhovoru (komunikační dovednosti, organizace práce a času, vedení lidí, kreativita, schopnost pracovat v týmu, motivace atd.)
 • Struktura výběrového rozhovoru
 • Schopnost klást konkrétní cílené otázky
 • Základní chyby při vedení výběrového rozhovoru
 • Obtížné situace při výběrovém rozhovoru
 • Modelové situace využitelné při výběrovém rozhovoru
 • Schopnost aktivního naslouchání
 • Vyhodnocení výběrového rozhovoru a jeho zápis
 • Videotrénink účastníků ve výběrovém rozhovoru a jeho analýza

Metody výuky: Výklad, práce ve skupinách, řešení modelových situací, videotrénink.

Poznámka: Prosíme účastníky, aby si s sebou přinesli svůj stručný profesní životopis, který použijeme v průběhu tréninku.

termín konání: 18. srpna, 9 – 17 h. (oběd)

B. DIAGNOSTICKÉ METODY použitelné při výběru zaměstnanců

Určeno pro personální manažery a všechny zájemce o psychologické testování osobnosti.

Cíl: Získat informace o možnostech testování osobnosti při přijímacích rozhovorech.

Obsah:

 • Diagnostické metody (pozorování, rozhovor, testy, dotazníky, analýza produktu)
 • Dostupné testy a dotazníky (MBTI, test transakční analýzy, test Belbinův na týmové role, testování matematicko-logického myšlení)
 • Možnosti, které může poskytnout psychologická diagnostika (testy osobnosti, testování intelektové kapacity, postojové orientace, projektivní testy, testy na koncentraci pozornosti atd.)

Metody výuky: Výklad, vyzkoušení si některých dotazníků.

termín konání: 19. srpna, 9 – 17 h. (oběd)

C. INTEGRACE A STABILIZACE ZAMĚSTNANCŮ

Určeno pro manažery na všech stupních řízení, majitele firem, personální manažery a specialisty.

Cíl: Zvládnout zapracování nového zaměstnance.

Obsah:

 • Co je to integrace nového zaměstnance a kdy začíná
 • Jaký je význam integrace pro nového zaměstnance a pro firmu
 • Design integračního programu
 • Integrační příručka (co by měla obsahovat)
 • Kde jsou zodpovědnosti manažera a personalisty
 • Co je stejné a co jiné v integraci různých profesí
 • Role a kompetence „průvodce“ integrací
 • Principy koučujícího přístupu
 • Hodnocení v rámci integrace
 • Vzdělávací aktivity (úvodní seminář, další vzdělávání)
 • Adaptace jako dlouhodobý proces
 • Stabilizační prvky (motivace, benefity, informace,…)
 • Vyhodnocování procesu integrace a adaptace
 • Příklady integračních programů a jejich rozbor

Metody výuky: Výklad, práce ve skupinách, případové studie. termín konání: 20. srpna, 9 – 17 h. (oběd)

Lektor:
PhDr. Luděk VAJNER, nezávislý konzultant a lektor v oblasti rozvoje managementu

Termíny kurzů

18.08.2020 - 20.08.2020

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
klientský servis
tel:
mobil:
e-mail:
studiow@... Zobrazit


Adresa
Karlovo náměstí 319/3, 120 00 Praha 2

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 261 212 *** Zobrazit

mobil:
+420 606 610 *** Zobrazit

e-mail:
studiow@... Zobrazit

web: www.studiow.cz

Adresa
Studio W s.r.o.
Na Hřebenkách 72, Praha 5 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)