DPH - řešení praktických příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU a do a ze třetích zemí

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Naším cílem je vysoká efektivita a praktický přínos pro Vás, účastníky našich seminářů.

Cílová skupina

Daně

Obsahová náplň

Určeno pro daňové poradce, finanční účetní a další pokročilé zájemce, přičemž budou vysvětleny postupy při posouzení jednotlivých plnění formou příkladů u obchodů mezi členskými zeměmi EU a třetími zeměmi.

Cíl: Cílem semináře je praktické procvičení znalostí na 8 zadaných příkladech z oblasti uplatnění DPH. Příklady budou řešeny kolektivní formou. Po základním výkladu k problematice proběhne praktické procvičení znalostí na 8 zadaných příkladech z oblasti uplatnění DPH a závěrečný test, který bude zpracováván kolektivním způsobem.

Obsah: Uplatnění DPH mezi členskými státy a třetími zeměmi na příkladech

 • Význam osoby „neusazené v tuzemsku“ podle § 4, její význam s ohledem na povinnost přiznat daň
 • Význam „identifikované osoby“ v § 6g – 6l, registrační povinnosti podle § 6 – 6l
 • Stanovení místa plnění u poskytovaných služeb (§ 9 – 10i)
 • Právní úprava přepravy zboží, právní úprava u služby na věci movité
 • Dodání zboží do jiného členského státu a pořízení zboží z jiného členského státu, zasílání zboží § 8
 • Dovoz zboží ze třetí země § 23, vývoz zboží do třetí země § 66, základ daně § 38
 • Den uskutečnění plnění při vývozu
 • Povinnost přiznat daň při přijetí služby a při pořízení zboží z jiného členského státu
 • Úprava podávání Souhrnného hlášení u poskytovaných služeb § 102
 • Zrušení svobodných skladů, zrušení osvobozených plnění u svobodných pásem
 • Nová právní úprava přinášející „tuzemský“ reverse charge § 6c odst. 2
 • Problematika současné i nadcházející právní úpravy DPH v uvedené oblasti
 • Obsahem příkladů bude i kontrolní hlášení v oblasti intrakomunitárního plnění, reverse charge vyplývající z § 6c odst. 2 a uplatnění DPH ve svobodných pásmech

Metody výuky: Na vyřešení jednoho případu je stanoven čas pro samostatné plnění, i na vyhodnocení, zdůvodnění a vysvětlení. Zpracování příkladů i testových otázek probíhá kolektivním způsobem.

Lektor:
JUDr. Svatopluk GALOČÍK, specialista na problematiku DPH, spoluautor zákona o DPH

Termíny kurzů

15.10.2020

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
klientský servis
tel:
mobil:
e-mail:
studiow@... Zobrazit


Adresa
Karlovo náměstí 319/3, 120 00 Praha 2

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 261 212 *** Zobrazit

mobil:
+420 606 610 *** Zobrazit

e-mail:
studiow@... Zobrazit

web: www.studiow.cz

Adresa
Studio W s.r.o.
Na Hřebenkách 72, Praha 5 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)