NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ v roce 2021 a evidenční listy důchodového pojištění

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Naším cílem je vysoká efektivita a praktický přínos pro Vás, účastníky našich seminářů.

Cílová skupina

Mzdové účetnictví

Obsahová náplň

Cíl: Seznámení s platnou právní úpravou v oblasti nemocenského pojištění a ELDP. Účastníci budou na příkladech upozorněni na nejčastější závady, které se vyskytují při vedení ELDP.

Obsah: Výklad k zákonu o nemocenském pojištění včetně všech přijatých i připravovaných změn:

 • eNeschopenka
 • Rozhodnutí ve věci dočasné pracovní neschopnosti
 • Povinnosti a oprávnění dočasně práce neschopných pojištěnců
 • Povinnosti a oprávnění zaměstnavatelů, vč. informace o aktuálním tiskopisu Příloha k žádosti o dávku
 • Povinnosti ošetřujících lékařů
 • Služby pro zaměstnavatele na ePortálu ČSSZ
 • Speciální e-Podání DZDPN eNeschopenky
 • Nastavení automatických notifikací zaměstnavateli
 • Informace o aktuálních změnách v sociálním pojištění
 • Výpočet dávek – výše redukčních hranic, maximálního vyměřovacího základu a dalších ukazatelů
 • Změny v pojistném na sociální zabezpečení
 • Změny v nemocenském pojištění
 • Nemocenské pojištění
 • Dávky NP
 • Otcovská
 • Podmínky nároku na otcovskou
 • Podpůrčí doba u otcovské
 • Výše otcovské
 • Konkrétní příklady k uvedeným oblastem
 • Dlouhodobé ošetřovné
 • Podmínky nároku na dlouhodobé ošetřovné
 • Podpůrčí doba u dlouhodobého ošetřovného
 • Výše dlouhodobého ošetřovného
 • Konkrétní příklady k výše uvedeným oblastem
 • Informace o aktuálních změnách v sociálním pojištění
 • Diskuze, odpovědi na dotazy

Evidenční listy důchodového pojištění

 • Příklady vyplňování ELDP
 • Zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu
 • Dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce
 • Peněžitá pomoc v mateřství, mateřská dovolená a zúčtovaný příjem
 • Neplatné rozvázání pracovního poměru
 • Zaměstnání po vzniku nároku na řádný starobní důchod
 • ELDP odesílaný k žádosti o invalidní důchod, předčasný starobní důchod a starobní důchod
 • ELDP zaměstnanců, kteří jsou zároveň tzv. vojáky v záloze ve výkonu vojenské činné služby
 • Vyloučené a odečítané doby
 • Opravy již odeslaných ELDP

Lektor:
Martina HUŘŤÁKOVÁ, ČSSZ a Jana DORČÁKOVÁ, ČSSZ

Termíny kurzů

15.12.2020

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
klientský servis
tel:
mobil:
e-mail:
studiow@... Zobrazit


Adresa
Karlovo náměstí 319/3, 120 00 Praha 2

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 261 212 *** Zobrazit

mobil:
+420 606 610 *** Zobrazit

e-mail:
studiow@... Zobrazit

web: www.studiow.cz

Adresa
Studio W s.r.o.
Na Hřebenkách 72, Praha 5 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)