NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V PÍSEMNÉM I MLUVENÉM VYJADŘOVÁNÍ z hlediska jazykové správnosti a vhodnosti

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Naším cílem je vysoká efektivita a praktický přínos pro Vás, účastníky našich seminářů.

Cílová skupina

Rozvoj osobnosti

Obsahová náplň

Určeno pro všechny, kteří pozapomněli, co se učili ve škole při češtině, nebo jsou přesvědčeni, že je škola na potřeby současné jazykové praxe připravila nedostatečně.

Obsah: Nejčastější chyby v mluveném a zvláště v psaném vyjadřování:

  • Které změny přinesla poslední pravopisná úprava

*Novinky v normě pro úpravu písemností (ČSN 01 6910)

  • Jak chybějící čárka, nebo naopak čárka navíc, může změnit význam sdělení
  • Nejfrekventovanější pravopisné chyby
  • Chyby v příčinném navazování vět na sebe a v logické argumentaci
  • Nefunkční užití sekundárních předložek
  • Nelogická stavba vět a souvětí
  • Nevhodně užitá slova a chybně tvořené tvary některých slov

Metody výuky: Konkrétní procvičování jednotlivých jazykových jevů, tvorba textů a jejich případná oprava, řešení individuálních jazykových problémů účastníků kurzu.

Lektor:
doc. PhDr. Eva HÁJKOVÁ, CSc., Univerzita Karlova v Praze

Termíny kurzů

05.02.2021

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
klientský servis
tel:
mobil:
e-mail:
studiow@... Zobrazit


Adresa
Karlovo náměstí 319/3, 120 00 Praha 2

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 261 212 *** Zobrazit

mobil:
+420 606 610 *** Zobrazit

e-mail:
studiow@... Zobrazit

web: www.studiow.cz

Adresa
Studio W s.r.o.
Na Hřebenkách 72, Praha 5 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)