ON-LINE KURZ: Novela zákona o obchodních korporacích 2021

e-learning
Základní informace
 • Cena: 1 997 Kč (1 650 Kč bez DPH)
 • Poznámka k ceně: kód: 2040260 - 1 650 Kč + DPH Základní cena
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Cílem tohoto školení je provést účastníky nejdůležitějšími změnami novely se zaměřením na s.r.o. a a.s. Součástí školení jsou rovněž informace týkající se připravovaného zákona o evidenci skutečných majitelů, který vychází z požadavků V. směrnice AML (č. 2018/843) a který má zpřísnit úpravu této evidence.

Velká novela reaguje na nedostatky zákona o obchodních korporacích, a to nejen legislativně technické, terminologické či v případě nejednoznačnosti, ale změny se budou týkat také zásadních změn jak v obecné části, tak v úpravě jednotlivých forem obchodních korporací. Novela reaguje na zmíněné nedostatky zejména snížením regulatorní zátěže pro podnikatele (úprava zákazu konkurence, hlasování, zjednodušení zakládání a rušení PO), reakcí na nedostatečnou transparentnost organizačních struktur kapitálových společností a družstev, posílením práv společníků, zvláště menšinových.

Cílová skupina

 • členům orgánů obchodních korporací a jejich společníkům (členům, akcionářům)
 • odborné veřejnosti z oblasti podnikové právní praxe
 • notářům
 • daňovým poradcům

Obsahová náplň

 • Změny v obecné části zákona (internetové stránky, vkladová povinnost, dělení zisku, vypořádací podíl)
 • Notářské zápisy
 • Postavení členů volených orgánů
 • Změny v úpravě s.r.o. (změny výše ZK, působnost valné hromady a rozhodování per rollam, zánik účasti atd.)
 • Změny v úpravě a.s. (stanovy včetně účinnost jejich změn, valná hromada, zákaz konkurence, monistický systém, vysílací právo atd.)
 • Obchodní rejstřík, evidence skutečných majitelů (obsah povinností, důsledky nesplnění, formální publicita evidence)
 • Diskuze, dotazy

Lektor:
JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)