Nájemní vztahy

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům, novela Občz č. 163/2020 Sb., další připravované úpravy zasahující do oblasti nájemních vztahů.

Odborný program semináře:
-    Nájem podle obecných ustanovení ObčZ, zvláštní ustanovení o nájmu bytu; kogentní a dispozitivní ustanovení
-    Ochrana nájemce;
-    Vznik nájmu bytu podle ObčZ
-    Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele –
-    Jistota a smluvní pokuta
-    Společný nájem
-    Zvláštní úprava bydlení manželů
-    Nájemné, jeho druhy, jednostranné zvyšování a zvyšování na základě rozhodnutí soudu; slevy z nájemného
-    Následky smrti nájemce, přechod nájmu na spolužijící osoby, ochrana nezletilých osob
-    Přechod nájmu na dědice.
-    Podnájem
-    Skončení nájmu – dohodou, uplynutím doby, výpovědí.
-    Náležitosti výpovědi, žaloba na neoprávněnost výpovědi a určení neplatnosti výpovědi.
-    Jednotlivé výpovědní důvody
-    Postup při vyklizení bytu
-    Služby spojené s bydlením, zákon č. 67/2013 Sb., jeho novela č. 104/2015 Sb., rozsah poskytovaných služeb
-    Poskytovatel a příjemce
-    Způsob stanovení záloh a jejich změny
-    Způsob rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby, sankce při neplnění povinností
-    Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků
-    Judikatura

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům, novela Občz č. 163/2020 Sb., další připravované úpravy zasahující do oblasti nájemních vztahů.

Odborný program semináře:
-    Nájem podle obecných ustanovení ObčZ, zvláštní ustanovení o nájmu bytu; kogentní a dispozitivní ustanovení
-    Ochrana nájemce;
-    Vznik nájmu bytu podle ObčZ
-    Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele –
-    Jistota a smluvní pokuta
-    Společný nájem
-    Zvláštní úprava bydlení manželů
-    Nájemné, jeho druhy, jednostranné zvyšování a zvyšování na základě rozhodnutí soudu; slevy z nájemného
-    Následky smrti nájemce, přechod nájmu na spolužijící osoby, ochrana nezletilých osob
-    Přechod nájmu na dědice.
-    Podnájem
-    Skončení nájmu – dohodou, uplynutím doby, výpovědí.
-    Náležitosti výpovědi, žaloba na neoprávněnost výpovědi a určení neplatnosti výpovědi.
-    Jednotlivé výpovědní důvody
-    Postup při vyklizení bytu
-    Služby spojené s bydlením, zákon č. 67/2013 Sb., jeho novela č. 104/2015 Sb., rozsah poskytovaných služeb
-    Poskytovatel a příjemce
-    Způsob stanovení záloh a jejich změny
-    Způsob rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby, sankce při neplnění povinností
-    Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků
-    Judikatura

Termíny kurzů

08.12.2020

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
PRAHA 1, Vzdělávací centrum TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), PRAHA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmkurzy.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)