DOPRAVNÍ STAVBY - specifika správních řízení a postupy speciálních stavebních úřadů

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

<span style=\„text-decoration: underline;\“>DOPRAVNÍ STAVBY – specifika správních řízení a postupy speciálních stavebních úřadů dle zákona o pozemních komunikacích a zákona stavebního.

Obsah semináře:

  1. Vymezení a působnost speciálních stavebních úřadů a silničních správních úřadů, jako dotčených orgánů, podle současné právní úpravy zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPK“), s odkazem na závaznou úpravu zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Obsah stanovisek dotčených orgánů k územně plánovací dokumentaci, územním plánům a regulačním plánům a závazných stanovisek v územním a společném územním a stavebním řízení.   
  3. Specifika procesních postupů, opatření a rozhodování speciálních stavebních úřadů podle stavebního zákona, s odkazem na úpravu správního řádu.
  4. Obsah a struktura prováděcích předpisů ke stavebnímu zákonu (vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 405/2017 Sb., příloha č. 11, vyhl. č. 500/2006 Sb., ve zn. vyhl. č. 13/2018 Sb., vyhl. č. 501/2006 Sb., vyhl. č. 503/2006 Sb., ve zn. p.p.)   ve věci dopravně-liniových staveb, úprava a struktura vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve zn. vyhl. č. 251/2018 Sb.)
  5. Specifika postupů správních orgánů dle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní a technické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

<span style=\„text-decoration: underline;\“>DOPRAVNÍ STAVBY – specifika správních řízení a postupy speciálních stavebních úřadů dle zákona o pozemních komunikacích a zákona stavebního.

Obsah semináře:

  1. Vymezení a působnost speciálních stavebních úřadů a silničních správních úřadů, jako dotčených orgánů, podle současné právní úpravy zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPK“), s odkazem na závaznou úpravu zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Obsah stanovisek dotčených orgánů k územně plánovací dokumentaci, územním plánům a regulačním plánům a závazných stanovisek v územním a společném územním a stavebním řízení.   
  3. Specifika procesních postupů, opatření a rozhodování speciálních stavebních úřadů podle stavebního zákona, s odkazem na úpravu správního řádu.
  4. Obsah a struktura prováděcích předpisů ke stavebnímu zákonu (vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 405/2017 Sb., příloha č. 11, vyhl. č. 500/2006 Sb., ve zn. vyhl. č. 13/2018 Sb., vyhl. č. 501/2006 Sb., vyhl. č. 503/2006 Sb., ve zn. p.p.)   ve věci dopravně-liniových staveb, úprava a struktura vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve zn. vyhl. č. 251/2018 Sb.)
  5. Specifika postupů správních orgánů dle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní a technické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.

Termíny kurzů

04.11.2020

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek, OSTRAVA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmkurzy.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)