Praktické informace a postupy pro odhad hodnoty nemovité věci

Základní informace
 • Termín kurzů: 23.11.2020
 • Místo konání: Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město
 • Cena: 3 134 Kč (2 590 Kč bez DPH)
 • Poznámka k ceně: kód: 2008120 - 2 590 Kč + DPH Základní cena, kód: 200812A - 4 921 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200812B - 6 993 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 200812C - 8 806 Kč + DPH
 • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Na kurzu získáte základní přehled o hlavních zásadách a principech oceňování nemovitostí na tržní bázi, seznámíte se s praktickými zdroji informací pro odhad ceny nemovitosti a naučíte se rozpoznat hlavní cenotvorné faktory. Zároveň na kurzu budete mít možnost sami si vyzkoušet shromáždění veřejně dostupných informací potřebných pro ocenění a stanovit hodnotu nemovitosti.

Po absolvování budete schopni zjednodušeným způsobem ocenit vybranou nemovitost nebo budete schopni stanovit obvyklé nájemné, zároveň získáte potřebný základ pro případnou práci v pozici odhadce. Rovněž získáte přehled o aktuální situaci nemovitostního trhu v ČR.

Cílová skupina

Seminář je určen spíše pro zájemce z široké veřejnosti, kteří chtějí porozumět základním principům oceňování nemovitých věcí, vítáni jsou rovněž začínající zástupci profese působící v oblasti nemovitostí.

Obsahová náplň

Úvod:

 • základní pojmy – vyjasnění rozdílu mezi cenou obvyklou, cenou zjištěnou a tržní hodnotou, hodnototvorné faktory jednotlivých druhů nemovitostí,
 • důvody ocenění – obligatorní, dobrovolné,
 • metody tržního ocenění – nákladová metoda, výnosová metoda, metoda tržního porovnání.

Zdroje informací:

 • katastr nemovitostí – vyhledávání v katastru nemovitostí, využití nástrojů katastru nemovitostí, zjištění cenových údajů o nemovitostech, pořízení údajů z katastru nemovitostí – list vlastnictví, informace o řízení, kupní smlouvy apod.,
 • územní plánování – způsoby využití ploch, zastavitelné/nezastavitelné území, záplavové území, technická infrastruktura, praktická ukázka využití mapových aplikací IPR Praha,
 • inzerce realitních kanceláří – správná volba vyhledávacích kritérií na realitních serverech, výběr relevantních vzorků pro ocenění, vypovídací hodnota informací z realitních inzercí, využití vybraných vzorků pro stanovení hodnoty/výše nájemného.

Ocenění porovnávací metodou:

 • cenotvorné faktory – základní hodnotící kritéria,
 • postup ocenění – sběr informací, porovnávací analýza, stanovení výsledné hodnoty nemovitosti,
 • praktický příklad – budete mít možnost si vyzkoušet ocenění nemovitosti pomocí metody tržního porovnání, demonstrace ocenění a řešení příkladu.

Ocenění výnosovou metodou:

 • nejpoužívanější výnosové metody ocenění,
 • hlavní generátory hodnoty – výnosy, náklady, výnosová míra,
 • příklad ocenění metodou věčné renty – ukázka jednoduchého a praktického ocenění nemovitosti, pomocí výnosové metody věčné renty, stanovení výše nájemného z hodnoty nemovitosti.

Situace na českém nemovitostním trhu:

 • analýza aktuální situace realitního trhu,
 • vývoj cen nemovitostí.

Dotazy a diskuze.

Lektor:
Ing. Lucie Marešová

Termíny kurzů

23.11.2020

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)