POWER TO LEAD

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Osvojíte si postupy a techniky, jak být pro své kolegy a nadřízené respektovanou autoritou.   Seznámíte se s tím, co tvoří zdroje vlivu, („rank“ tj. privilegia, kterými disponujeme) . Uvědomíte si, jak se sféry vlivu mění v různých situacích a kontextech, co nás skutečně ovlivňuje. Naučíte se větší flexibilitě ve využívání svých silných stránek. Naučíte se lépe zvládat situace, ve kterých se vám vlivu nedostává a cítíte se zatím znevýhodněni. Naučíte se vnímat, jaké má vaše konkrétní chování dopad na ostatní a pracovat s tím.

Cílová skupina

Program je určený lidem a organizacím, které zajímá, s jakou mocí disponují, jaké zdroje síly využívají příliš, a jaké dosud nepřiznané zdroje síly mají, což je klíčem k vytváření agilní a inovační kultury

Obsahová náplň

Zacházení s mocí je základem úspěchu nejen v roli leadra, ale i v běžném životě při jednání v rodině, ve škole nebo s kamarády. Jen člověk, který zachází se svými silami vědomě ve prospěch sebe i druhých, může naplňovat svůj potenciál beze zbytku. Zvlášť ve vedoucí roli, kdy je vliv našich slov a činů silnější, je důležité si svoji sílu uvědomovat a usměrňovat. V naší kultuře je moc často spojována se svojí temnou stránkou: manipulací, zneužíváním v různých podobách, což nám občas brání uplatnit svůj vlastní vliv. 

Registrace. https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=L3i6F7yn0EOeK7J_G3pzhHJ_1t12zOlFgEryS8sSukFUNlBVNURTVDZCSkFKUEVNV1E4SEJSUlpWVS4u Program je koncipován jako třídenní denní workshop test DPI (Diamond Power Intelligence) individuální konzultace.  Všechny aktivity na sebe navazují. První den je zaměřen na individuální práci se svými zdroji moci. Druhý den se zaměřuje práci s mocí v roli leadra a rovnováhu mezi využíváním moci k něčemu nebo proti něčemu/ někomu. Test DPI (Diamond Power Intelligence) je nástroj díky kterému získáte informace o svém vlivu, skutečném dopadu vašich slov a činů.   V individuální konzultaci budete moci svým výsledkům dobře porozumět a díky nim si uvědomit, jaké změny můžete udělat, abyste snáze dosahovali svých cílů a získali větší sílu v roli, kterou zastáváte.  Třetí den workshopu vám ukáže konkrétní cestu, jak plánované kroky uvést do praxe. Celý program je prakticky orientován na malé kroky, které vedou k velkým změnám.

  Více info zde http://www.vsaps.cz/data/2020/02/18/15/power-to-lead-7.pdf

Lektor:
Alena Jáchimová a Irena Konečná

Termíny kurzů

16.10.2020

Den 2 9:00 -16:00

Přihlásit se

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 3 dny

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Dana Kodešová
tel:
+420 777 953 *** Zobrazit

mobil:
+420 777 953 *** Zobrazit

e-mail:
kodesova@... Zobrazit


Adresa
Akademická 409, Terezín

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 416 782 *** Zobrazit

mobil:
+420 734 659 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit

web: www.vsaps.cz

Adresa
Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.
Akademická 409, Terezín Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)