Praktikum v personální a mzdové problematice 2020 s výhledem na 2021 • dvoudenní seminář

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Cíl: na semináři se účastníci seznámí s poslední legislativní úpravou v personální a mzdové oblasti ve vazbě na práci personalistů a mzdových účetních a to nejen formou výkladu, ale i pomocí celé řady názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených postupů a vzorů

Cílová skupina

Určeno pro: pro personalisty a mzdové účetní – aplikační dvoudenní seminář.

Program semináře je rozložen tak, že se ho mohou účastnit zájemci jen jeden den, personalista – první den, mzdová účetní – druhý den.

Obsahová náplň

Program semináře:

1. den: – 20.10.2020 – 9.00 – 15.00 hod.

 • osobní a mzdová agenda 2020 – povinnosti zaměstnavatele – vedení osobní evidence – potřebné údaje při přijímaní uchazečů o zaměstnání – osobní spis – ochrana osobních údajů a ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana soukromí zaměstnance – vnitřní firemní předpisy – předsmluvní povinnosti zaměstnavatele – vstupní a další školení v otázkách bezpečnosti práce – předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • zákon o pracovnělékařské službě 2020 – povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance – zařazení zaměstnanců – kategorizace prací (rizikové skupiny prací), vztah a povinnosti zaměstnavatele ke krajské hygienické stanici – prováděcí vyhláška k tomuto zákonu – druhy pracovně lékařských prohlídek – pracovnělékařské prohlídky v době koronavirové – mimořádné opatření vlády – pokyn Ministerstva zdravotnictví – vzory – žádost o posudek, posudek, námitky do posudku a celá řada dalších doporučených postupů a vzorů
 • zákoník práce 2020 a 2021 – uzavírání pracovněprávních vztahů – náležitosti pracovní smlouvy – informování o obsahu pracovního poměru – dohody o pracích mimo pracovní poměr 2020 s výhledem na rok 2021 – změny v pracovním poměru – přeložení zaměstnance, pracovní cesty zaměstnanců, dočasné přidělení, návrat do práce po uplynutí překážek v práci – novinka sdílené pracovní místo – skončení pracovněprávních vztahů – zrušení pracovního poměru ve zkušební době, dohodou, výpovědí ze strany zaměstnance a zaměstnavatele, okamžité zrušení pracovního poměru, postupy – zásadní změny v doručování písemností a možné formy – nově o obsahu a vydávání zápočtového listu – potvrzení o zaměstnání – základní důležité informace
 • pracovní doba 2020 a 2021 – určování pracovní doby – rovnoměrná a nerovnoměrná pracovní doba, vícesměnné provozy pojem čtyřsměnný provoz – práce z domova a nastavení zásadních pravidel – teleworking, hommeworking – dny pracovního klidu – přestávky vpráci – práce přesčas – práce v noci a pracovní pohotovost – novinky v pružné pracovní době
 • dovolená 2020 a 2021 – její určení na hodiny – zásadní změna – porovnání právní úpravy roku 2020 a 2021 – druhy dovolené – délka a čerpání – zásadní změny v převodu dovolené z roku do roku – krácení dovolené – náhradní doba a její započitatelnost na dovolenou – názorné ukázky příkladů na výpočet dovolené
 • překážky v práci – na straně zaměstnavatele a zaměstnance – důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance – Nařízení vlády 590/2006 Sb. – nároky s náhradou nebo bez náhrady mzdy, platu – nově placené volno na akce pro děti a mládež – vedoucí táborů
 • náhrady škody v roce 2020 a 2021 – pracovní úrazy – zásadní postupy při řešení úrazového děje, § 105 Zákoníku práce – nařízení vlády o povinné evidenci pracovních úrazů – odškodňování úrazů a nemocí z povolání – výpočty újmy na zdraví podle Zákoníku práce – změny při jednorázovém odškodnění pro pozůstalé a náhrada nákladů na pohřeb – zřízení pomníku – základní informace
 • agenturní zaměstnávání – Zákon o zaměstnanosti – dohoda mezi uživatelem a agenturou práce – další důležité informace podle Zákona o zaměstnanosti – změny při uzavírání dohody mezi agenturou práce a uživatelem
 • diskuze a odpovědi na dotazy

2. den: – 21.10.2020 – 9.00 – 15.00 hod.

 • odměňování zaměstnanců – mzda plat, odměna 2020 s výhledem na rok 2021 – zařazování zaměstnanců – mzda, plat – mzdový výměr, platový výměr – právní předpisy – minimální zaručená mzda – smluvní mzda – co není mzdou, platem – zákonné příplatky ke mzdě, platu – příplatek za práci přesčas, svátek, víkend, v noci, ztížené pracovní prostředí – další možné příplatky k tarifnímu platu odměna za pracovní pohotovost
 • průměrný výdělek – rozhodné období – započitatelný výdělek – formy průměrného výdělku – pravděpodobný výdělek – zvláštní výpočty průměrného výdělku – průměrný výdělek u dohod o provedení práce a pracovní činnosti – výpočet průměrného výdělku, jako podklad pro úřad práce
 • srážky ze mzdy od 1.7.2020 – srážky ze mzdy, platu nebo odměny podle daných právních předpisů – příjmy, které se zahrnují pro účely srážek – pořadí provádění srážek – dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem – přednostní a nepřednostní pohledávek – výpočet srážek – od 1.7.2020 – insolvence zaměstnance – oddlužení formou splátkového kalendáře – zásadní změny v oblasti započitatelnosti daňového bonusu – součinnost zaměstnavatele vůči exekutorům
 • další důležité informace – problematika programu ANTIVIRUS po 31.8.2020 – kontroly inspekce práce – čerpání příspěvku z programu Antivirus – praktické poznatky a zkušenosti lektora – výhled programu ANTIVIRUS až do konce roku 2020 – vysílání zaměstnanců do států EU novinky v této oblasti. co musí dodržet zaměstnavatel – zaměstnávání občanů EU a cizinců – základní nejdůležitější informace – výše průměrné mzdy na rok 2021 – bude-li již ke dne semináře známa

diskuze a odpovědi na dotazy

Lektor:
Zdeněk Křížek

Termíny kurzů

20.10.2020

9.00 - 15.00 hod.

Přihlásit se
21.10.2020

9.00 - 15.00 hod.

Přihlásit se

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Mgr. Vlachová
tel:
+420 222 515 *** Zobrazit

mobil:
+420 724 094 *** Zobrazit

e-mail:
vlachova@... Zobrazit


Adresa
Jungmannova 748/30 (Mozarteum), 110 00 Praha 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 222 515 *** Zobrazit

e-mail:
praha@... Zobrazit

web: www.anag.cz

Adresa
ANAG, spol. s r.o.
Jungmannova 30 (Mozarteum), Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)