On-line vysílání: Majetek a jeho odpisy – daňový a účetní pohled roku 2020

e-learning
Základní informace
  • Cena: 1 682 Kč (1 390 Kč bez DPH)
  • Poznámka k ceně: kód: 20A5620 - 1 390 Kč + DPH Základní cena
  • Organizátor: 1. VOX a.s.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní z příjmů a účetnictví, se zaměřením zejména na vymezení odpisovaného majetku, správné určení vstupní ceny a souvisejících odpisů, a se zdůrazněním účetních a daňových souvislostí vč. aktuálních či připravovaných novinek v této oblasti.

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice.

Cílová skupina

On-line výuka je určena pro pracovníky oddělení evidence majetku, pro ekonomy, účetní, daňové poradce, podnikatele a další osoby, které v rámci své podnikatelské činnosti používají odpisovaný majetek a mají zájem se seznámit se všemi možnostmi, ale i úskalími, které daňové a účetní zákony pro majetek a jeho odpisování přinášejí, a to v aktuální podobě pro rok 2020.

Obsahová náplň

  • vymezení hmotného a nehmotného majetku (dlouhodobý, drobný, rozdílné hranice v účetním a daňovém pojetí, technické zhodnocení daňově a účetně),
  • vstupní cena a její určení (pro účely daňové i účetní, vyvolaná investice a další),
  • účetní odpisy (zásady pro účetní odpisování, způsob odpisování, odpisový plán),
  • daňové odpisy hmotného majetku (vymezení odpisovatele, odpisovaný a neodpisovaný majetek, rovnoměrně a zrychlené odpisy a jejich srovnání, daňové odpisy ve speciálních případech, odpis práva stavby a další),
  • nehmotný majetek (odpis v případě technického zhodnocení, způsob odpisování),
  • daňové odpisy ve speciálních případech (prodej majetku, transformace, pokračování v odpisování, postup při vyřazení majetku z účetního a daňového hlediska, účetní a daňová zůstatková cena, vyčíslení rozdílu, manka, škody),
  • další související problematika (např. zůstatková cena a její daňový režim, zásady tvorby rezervy na opravy majetku a další).

Lektor:
RNDr. Ivan Brychta

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Pružinová
e-mail:
vox@... Zobrazit


O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 226 539 *** Zobrazit

e-mail:
vox@... Zobrazit

web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)