Průběh a zaměření veřejnosprávní kontroly prováděné kontrolními orgány obcí a měst

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

1. Právní úprava veřejnosprávní kontroly, aktuality v legislativě

 • veřejnosprávní kontrola v systému finanční kontroly
 • zákon o finanční kontrole (základní pojmy, druhy kontrol)
 • zákon o kontrole (práva a povinnosti kontrolorů a kontrolovaných, zbavení mlčenlivosti, procesní pravidla)

<span style=\„text-decoration: underline;\“>- novela zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky
2. Personální a organizační zajištění veřejnosprávní kontroly
3. Průběh následné veřejnosprávní kontroly na místě

 • přípravná fáze
 • zahájení kontroly (pověření k provedení kontroly)
 • provádění kontroly (kontrolní postupy, možné písemnosti v průběhu kontroly)
 • protokol o výsledku kontroly jako jediný možný výstupní dokument z kontroly (struktura, povinné náležitosti, doručení)
 • nesouhlas s protokolem (námitka proti protokolu)
 • ukončení kontroly
 • porušení rozpočtové kázně
 • sankce, opravné prostředky

4. Zaměření veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací

 • finanční hospodaření (použití poskytnutých prostředků, provozní a investiční výdaje, vedení pokladny)
 • majetek (nakládání s majetkem, inventarizace, definování odpovědnosti za svěřený majetek)
 • vnitřní kontrolní systém (schvalování budoucích operací, analýza rizik, stanovení kritérií „3E“)
 • zadávání veřejných zakázek
 • příklady zjištěných nedostatků a porušení rozpočtové kázně

5. Zaměření veřejnosprávní kontroly příjemců dotací

 • dodržování stanovených podmínek
 • náklady hrazené z dotace
 • dodržení procentního podílu vlastních zdrojů na krytí dotovaného projektu
 • příklady zjištěných nedostatků a porušení rozpočtové kázně

Závěr – shrnutí problematiky, odpovědi na dotazy
Účastníci semináře obdrží podrobný písemný materiál a CD s doprovodnými materiály. Předběžné dotazy můžete zasílat společeně se závaznou přihláškou.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

1. Právní úprava veřejnosprávní kontroly, aktuality v legislativě

 • veřejnosprávní kontrola v systému finanční kontroly
 • zákon o finanční kontrole (základní pojmy, druhy kontrol)
 • zákon o kontrole (práva a povinnosti kontrolorů a kontrolovaných, zbavení mlčenlivosti, procesní pravidla)

<span style=\„text-decoration: underline;\“>- novela zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky
2. Personální a organizační zajištění veřejnosprávní kontroly
3. Průběh následné veřejnosprávní kontroly na místě

 • přípravná fáze
 • zahájení kontroly (pověření k provedení kontroly)
 • provádění kontroly (kontrolní postupy, možné písemnosti v průběhu kontroly)
 • protokol o výsledku kontroly jako jediný možný výstupní dokument z kontroly (struktura, povinné náležitosti, doručení)
 • nesouhlas s protokolem (námitka proti protokolu)
 • ukončení kontroly
 • porušení rozpočtové kázně
 • sankce, opravné prostředky

4. Zaměření veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací

 • finanční hospodaření (použití poskytnutých prostředků, provozní a investiční výdaje, vedení pokladny)
 • majetek (nakládání s majetkem, inventarizace, definování odpovědnosti za svěřený majetek)
 • vnitřní kontrolní systém (schvalování budoucích operací, analýza rizik, stanovení kritérií „3E“)
 • zadávání veřejných zakázek
 • příklady zjištěných nedostatků a porušení rozpočtové kázně

5. Zaměření veřejnosprávní kontroly příjemců dotací

 • dodržování stanovených podmínek
 • náklady hrazené z dotace
 • dodržení procentního podílu vlastních zdrojů na krytí dotovaného projektu
 • příklady zjištěných nedostatků a porušení rozpočtové kázně

Závěr – shrnutí problematiky, odpovědi na dotazy
Účastníci semináře obdrží podrobný písemný materiál a CD s doprovodnými materiály. Předběžné dotazy můžete zasílat společeně se závaznou přihláškou.

Termíny kurzů

01.02.2021

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2), BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmkurzy.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)