Kontrola použití dotací ze strany poskytovatelů - obcí a měst

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Úvod – právní rámec následné veřejnosprávní kontroly příjemce dotace

1. Podmínky pro čerpání dotace (od žádosti o dotaci ke smlouvě o jejím poskytnutí)

 • požadavky žadatele
 • záměry poskytovatele
 • výsledné podmínky pro použití dotace.

2. Průběh kontroly příjemce dotace

 • průběh kontroly
 • pověření, protokol o výsledku kontroly
 • postup po ukončení kontroly, výzva k vrácení dotace

3. Správnost a věrohodnost účetnictví

 • náležitosti účetních dokladů prokazujících použití dotace
 • rozlišení investičních a provozních nákladů, technická zhodnocení a opravy

4. Porušení rozpočtové kázně (nesprávné použití dotace)

 • zadržení a neoprávněné použití poskytnutých prostředků
 • sankce
 • náklady uznatelné a neuznatelné

5. „Opravné“ prostředky

 • proti protokolu
 • proti rozhodnutí (platebnímu výměru)
 • žádost o prominutí odvodu, penále

Závěr – shrnutí nejčastějších chyb, odpovědi na dotazy, diskuse.

Seminář je určen příjemcům dotací od územních samosprávných celků a kontrolorům provádějícím veřejnosprávní kontrolu dotací. Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál a doprovodné soubory emailem. Předběžné dotazy můžete zasílat společně se závaznou přihláškou.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Úvod – právní rámec následné veřejnosprávní kontroly příjemce dotace

1. Podmínky pro čerpání dotace (od žádosti o dotaci ke smlouvě o jejím poskytnutí)

 • požadavky žadatele
 • záměry poskytovatele
 • výsledné podmínky pro použití dotace.

2. Průběh kontroly příjemce dotace

 • průběh kontroly
 • pověření, protokol o výsledku kontroly
 • postup po ukončení kontroly, výzva k vrácení dotace

3. Správnost a věrohodnost účetnictví

 • náležitosti účetních dokladů prokazujících použití dotace
 • rozlišení investičních a provozních nákladů, technická zhodnocení a opravy

4. Porušení rozpočtové kázně (nesprávné použití dotace)

 • zadržení a neoprávněné použití poskytnutých prostředků
 • sankce
 • náklady uznatelné a neuznatelné

5. „Opravné“ prostředky

 • proti protokolu
 • proti rozhodnutí (platebnímu výměru)
 • žádost o prominutí odvodu, penále

Závěr – shrnutí nejčastějších chyb, odpovědi na dotazy, diskuse.

Seminář je určen příjemcům dotací od územních samosprávných celků a kontrolorům provádějícím veřejnosprávní kontrolu dotací. Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál a doprovodné soubory emailem. Předběžné dotazy můžete zasílat společně se závaznou přihláškou.

Termíny kurzů

17.05.2021

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek, OSTRAVA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmkurzy.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)