Bytové spoluvlastnictví

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Bytové spoluvlastnictví – významná novela bytového spoluvlastnictví – zásadní změny + další informace o otázkách bytového spoluvlastnictví.

S účinností od 1. 7. 2020 byla přijata novela občanského zákoníku, provedená zákonem číslo 163/2020 Sb., ze dne 18. března 2020, která významnou měrou zasahuje do úpravy bytového spoluvlastnictví
Lektorka se významnou autorskou měrou podílela na zpracování návrhu novely.

Právní úprava bytového spoluvlastnictví
- Vznik bytového spoluvlastnictví- podmínky a předpoklady vzniku,

 • Prohlášení vlastníka nemovité věci a přijaté změny v úpravě  prohlášení a změnách prohlášení
 • Jednotky a jejich převody
 • Jednotka podle zákona o vlastnictví bytů a podle ObčZ,
 • Stanovení podílu na společných částech nemovité věci
 • Způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce
 • Spoluvlastnictví jednotek
 • Převody jednotek
 • Přechod dluhů při převodu jednotky
 • Zjednodušený prodej jednotky vlastníka, který porušuje svoje povinnosti
 • Práva a povinnosti vlastníků jednotek a přijaté změny
 • Oznamovací povinnosti vlastníka jednotky
 • Stavební úpravy jednotky a změny účelu užívání jednotky

- Problematika pozemků zastavěných domy a pozemků souvisejících

 • Změny v úpravě správy domu a pozemku, věcné vymezení činností týkajících se správy domu a pozemku
 • Změny v úpravě příspěvku na správu, změny v úpravě způsobů jeho určení
 • úhrada služeb spojených s bydlením

- Změny v úpravě správy domu a pozemku bez vzniku společenství vlastníků jednotek, osoba odpovědná za správu domu její kompetence, možnosti odvolání

 • Společenství vlastníků jednotek
 • Změny v úpravě založení a vzniku společenství vlastníků jednotek podle ObčZ
 • Změny v kompetencích společenství vlastníků jednotek
 • Orgány společenství a jejich kompetence, odpovědnost orgánů společenství
 • Rozhodování společenství vlastníků jednotek
 • Změny v přezkoumání rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek soudem
 • Stanovy společenství vlastníků jednotek jejich náležitosti a jejich změny
 • Rozhodování per rollam a náhradní shromáždění
 • Zrušení společenství vlastníků jednotek

- Aktuální judikatura.

 • Diskuse

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Bytové spoluvlastnictví – významná novela bytového spoluvlastnictví – zásadní změny + další informace o otázkách bytového spoluvlastnictví.

S účinností od 1. 7. 2020 byla přijata novela občanského zákoníku, provedená zákonem číslo 163/2020 Sb., ze dne 18. března 2020, která významnou měrou zasahuje do úpravy bytového spoluvlastnictví
Lektorka se významnou autorskou měrou podílela na zpracování návrhu novely.

Právní úprava bytového spoluvlastnictví
- Vznik bytového spoluvlastnictví- podmínky a předpoklady vzniku,

 • Prohlášení vlastníka nemovité věci a přijaté změny v úpravě  prohlášení a změnách prohlášení
 • Jednotky a jejich převody
 • Jednotka podle zákona o vlastnictví bytů a podle ObčZ,
 • Stanovení podílu na společných částech nemovité věci
 • Způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce
 • Spoluvlastnictví jednotek
 • Převody jednotek
 • Přechod dluhů při převodu jednotky
 • Zjednodušený prodej jednotky vlastníka, který porušuje svoje povinnosti
 • Práva a povinnosti vlastníků jednotek a přijaté změny
 • Oznamovací povinnosti vlastníka jednotky
 • Stavební úpravy jednotky a změny účelu užívání jednotky

- Problematika pozemků zastavěných domy a pozemků souvisejících

 • Změny v úpravě správy domu a pozemku, věcné vymezení činností týkajících se správy domu a pozemku
 • Změny v úpravě příspěvku na správu, změny v úpravě způsobů jeho určení
 • úhrada služeb spojených s bydlením

- Změny v úpravě správy domu a pozemku bez vzniku společenství vlastníků jednotek, osoba odpovědná za správu domu její kompetence, možnosti odvolání

 • Společenství vlastníků jednotek
 • Změny v úpravě založení a vzniku společenství vlastníků jednotek podle ObčZ
 • Změny v kompetencích společenství vlastníků jednotek
 • Orgány společenství a jejich kompetence, odpovědnost orgánů společenství
 • Rozhodování společenství vlastníků jednotek
 • Změny v přezkoumání rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek soudem
 • Stanovy společenství vlastníků jednotek jejich náležitosti a jejich změny
 • Rozhodování per rollam a náhradní shromáždění
 • Zrušení společenství vlastníků jednotek

- Aktuální judikatura.

 • Diskuse

Termíny kurzů

11.12.2020

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2), BRNO

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmkurzy.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)