Videoseminář Aktuální právní úprava pracovnělékařských služeb • problémy s jejím uplatňováním • dopad nouzového stavu

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Zkušení lektoři vás podrobně seznámí s danou problematikou.

Cílová skupina

Určeno pro vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní, pracovníky PaM, BOZP, lékaře a pro všechny zájemce o tuto problematiku.

Obsahová náplň

Program semináře (256 minut):

 • přehled právní úpravy, vč. zákona o ochraně veřejného zdraví a zákoníku práce, zvláštní právní předpisy (řidiči z povolání a další profese, změny u drážní dopravy od 1. 7. 2019)
 • omezení pracovnělékařských prohlídek v době nouzového stavu a postup po něm
 • základní principy kategorizace prací, rizikové práce podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 432/2003 Sb. a jejích novel; nedodržování právní úpravy kategorizace prací zaměstnavatelem při vystavování žádosti o lékařskou prohlídku
 • smlouvy zaměstnavatelů s poskytovateli PLS, kdy není třeba trvalá smlouva – povinnosti a oprávnění lékařů vůči zaměstnavatelům
 • vysílání zaměstnanců na lékařské prohlídky k jejich registrujícím poskytovatelům
 • institut pověřeného poskytovatele
 • co musí obsahovat žádost o prohlídku
 • pracovnělékařská služba, její obsah, poradenská a dohledová činnost poskytovatele PLS
 • prohlídky vstupní, periodické, mimořádné, výstupní
 • nejčastější problémy v provádění pracovnělékařských prohlídek – hrazení vstupní prohlídky zaměstnavatelem, kdy provést a neprovést vstupní prohlídku při změně práce, řidiči tzv. referenti, kdy mimořádná prohlídka nahrazuje periodickou, různé lhůty periodických prohlídek u téhož zaměstnance, prohlídky u dohod o pracích mimo pracovní poměr
 • prohlídky podle zvláštních předpisů
 • lékařské prohlídky pro práci v noci
 • nová úprava pro agenturní zaměstnance
 • mladiství a žáci (učni)
 • lékařské posudky – výpis ze zdravotnické dokumentace, problémy v posuzování zahraničních pracovníků
 • platnost a právní účinky posudku – opravné prostředky a jejich důsledky a praktické zkušenosti s jejich rozhodováním – možnost vzdát se opravného prostředku
 • posudkové závěry a jejich důsledky podle zákoníku práce – dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti, souvislost s pracovními úrazy a nemocemi z povolání
 • nejnovější judikatura Nejvyššího soudu k odstupnému v souvislosti s pracovním úrazem
 • pracovněprávní souvislosti, důsledky neprovedení prohlídky podle ZSZS a zákoníku práce – povinnost vyřazení zaměstnance z výkonu práce – výpověď a převedení na jinou práci (nová judikatura Nejvyššího soudu), pracovní volno s náhradou mzdy
 • kontrolní působnost hygienických stanic a inspekce práce – možné sankce
 • nemoci z povolání, ohrožení nemocí z povolání, nejčastější příčiny, postup uznávání nemocí z povolání podle zákona a vyhlášky č. 104/2012 Sb., případy z praxe,koronavirus jako nemoc z povolání

dotazy: máte možnost posílat na e-mail praha@anag.cz nebo semináře@anag.cz (prosíme neposílejte na oba maily, zvolte jeden), zašleme lektorovi a přepošleme Vám odpověď

Lektor:
prof. MUDr. Milan Tuček, CSc., JUDr. Bořivoj Šubrt

Termíny kurzů

09.12.2020

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Mgr. Vlachová
tel:
+420 222 515 *** Zobrazit

mobil:
+420 724 094 *** Zobrazit

e-mail:
vlachova@... Zobrazit


Adresa
internet-záznam

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 222 515 *** Zobrazit

e-mail:
praha@... Zobrazit

web: www.anag.cz

Adresa
ANAG, spol. s r.o.
Jungmannova 30 (Mozarteum), Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)