ON-LINE webinář Změny v personální a mzdové problematice od roku 2021

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Cíl: seznámit účastníky s legislativními změnami v oblasti personální a mzdové problematiky a to především se zásadními změnami v Zákoníku práce od 30.7.2020 a 1.1.2021 a další důležité novinky nezbytné pro práci personalistů a mzdových účetních.

Cílová skupina

Určeno pro mzdové účetní, personalisty, vedoucí zaměstnance a účetní firmy zabývající se touto problematikou.

Obsahová náplň

Program semináře:

 • závažná novela Zákoníku práce od 30.7.2020 a 1.1.2021
 • změny účinné již od 30.7. 2020 – vysílání zaměstnanců, vnitropodnikové převádění zaměstnanců do států EU – nově institut dlouhodobého a krátkodobého vysílání – doručování písemností – přechod práv a povinností – novinky u pružné pracovní doby – nově pojem vícesměnné provozy – změna vydávání a obsahu potvrzení o zaměstnání – zápočtového listu – výpočet průměrného výdělku ve vazbě na minimální zaručenou mzdu
 • změny účinné od 1.1.2021
 • dovolená – zásadní novinky v poskytování dovolené – druhy dovolené – výměra dovolené – dodatková dovolená – započítávání náhradních dob do dovolené – čerpání dovolené a způsob výpočtu dovolené počítané v hodinách – celá řada názorných ukázek výpočtu dovolené – kratší úvazky, změny úvazků v průběhu roku – nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a nárok na dovolenou – poměrná část dovolené za 52 týdnů – krácení dovolené – převod dovolené z roku do roku
 • pojem sdílené pracovní místo
 • nově výpočet náhrady škody pozůstalým a při těžkém poškození zdravotního stavu v důsledku smrtelného nebo těžkého pracovního úrazu
 • překážky v práci na straně zaměstnance – placené volno při akci pro děti a mládež
 • změna ve výši minimální zaručené mzdy a dopady těchto změn do dalších právních předpisů – postupy zaměstnavatelů při poskytování mzdy na úrovni zaručené mzdy – nová částka příplatku za ztížení pracovní prostředí
 • změny v Zákoně o zaměstnanosti – Úřad práce a zaměstnavatel – přivýdělek uchazeče o zaměstnání – povinný podíl zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a invalidů – účinnost od roku 2021 – nové povinnosti uživatelů při výkonu práce agenturního zaměstnance § 309a) již od 30.7.2020 – povinná evidence při zaměstnávání občanů EU a cizinců
 • osoby samostatně výdělečně činné od roku 2021 – nové částky záloh na důchodové pojištění ve vazbě na stanovení průměrné mzdy v národním hospodářství od roku 2021 – hlavní a vedlejší činnost – dobrovolná platba na nemocenské pojištění OSVČ – OSVČ a platby záloh na zdravotní pojištění – specifika při ročních vyúčtování záloh za rok 2020 – COVID 19 a úlevy pro OSVČ
 • náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti – nové redukční hranice pro výpočet náhrady – zvláštní harmonogramy pracovní doby a poskytování náhrady – nemoc u zaměstnanců činných na základě dohod mimo pracovní poměr a poskytování náhrady za prvních 14 dnů dočasné PN – určení fiktivního počtu hodin – dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance a případné kontroly ze strany zaměstnavatelů, ale i správ sociálního zabezpečení – ukázky výpočtu náhrad mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
 • novinky v Zákoně o nemocenském pojištění od roku 2021 – nové redukční hranice pro zjištění denního redukčního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění – rozhodná výše příjmu pro posouzení vzniku účasti na nemocenském pojištění u zaměstnanců malého rozsahu – další změny v oblasti Zákona o nemocenském pojištění – dopady mimořádných opatření vlády v době COVID-19 a po zrušení mimořádných opatření – jednotlivé druhy dávek nemocenského pojištění
 • pojistné na sociální zabezpečení 2021 – nové částky pojistného u zahraničního zaměstnance a osob dobrovolně účastných důchodového pojištění – sazby pojistného – sankce na pojistném – pokuty, penále, promíjení penále, pravděpodobná výše pojistného
 • zdravotní pojištění – osoby bez zdanitelných příjmů a nové částky odvodu pojistného – princip výpočtu z minimálního vyměřovacího základu – dopočet do MVZ – parametrické změny – osoby, za které platí pojistné stát a nové částky pojistného pro rok 2020 a 2021 – placení pojistného u zvláštních skupin pojištěnců – dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, pracovní poměr a malý rozsah, statutár, člen družstva, členové volebních komisí a přísedících a svědků u soudu – výkon práce ve státech EU a placení zdravotního pojištění – tiskopisy a dokladovost o platbách pojistného ve státech EU po skončení výkonu práce ve státě EU
 • srážky ze mzdy, platu nebo odměny od roku 2021 – nový výpočet srážek – nezabavitelné částky, výpočtová základna pro určení jednotlivých třetin – povinnosti plátce příjmu povinného vůči jednotlivým orgánům – soudy, správní orgány a exekutoři. – příjmy, ze kterých se musí srážky provádět – zrušení vymahatelnosti daňového bonusu – co poskytovat exekutorovi za informace v rámci součinnosti – důležité informace, vyjádření ministerstva spravedlnosti. – pořadí prováděných srážek – insolvence – vyživované osoby ve smyslu Občanského zákoníku a jejich dokladovost ve vazbě na další nezabavitelnou částku na tyto vyživované osoby – příklady nových výpočtů srážek od roku 2021
 • daň z příjmu – závislá činnost a rok 2021 – závislá činnost § 6 ZDP – daň zálohová a daň zvláštní sazbou daně – srážková – výpočet základu daně u zaměstnance – občana EU s tiskopisem A1 – praktické zkušenosti a poznatky – solidární daň v roce 2021 – nové výše slev a daňových zvýhodnění od roku 2021 – daňový bonus a jeho výše – kdo může podepsat prohlášení poplatníka
 • další případné novinky podle legislativního vývoje ke dni uskutečnění semináře – náhrady cestovních výdajů – nové výše stravného tuzemského, zahraničního – průměrné ceny pohonných hmot – pokračování COVID-19 a další možné mimořádné opatření vlády – podpora zaměstnavatelů – zrušení superhrubé mzdy
 • dotazy můžete pokládat přes chat

Lektor:
Zdeněk Křížek

Termíny kurzů

16.12.2020

9.00 - 14.00 hod.

Přihlásit se

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Vlachová
tel:
+420 222 515 *** Zobrazit

mobil:
+420 724 094 *** Zobrazit

e-mail:
vlachova@... Zobrazit


Adresa
Internet-ON-LINE webinář

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 222 515 *** Zobrazit

e-mail:
praha@... Zobrazit

web: www.anag.cz

Adresa
ANAG, spol. s r.o.
Jungmannova 30 (Mozarteum), Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)