Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Program:
I. Právní úprava (změny od 1. 1. 2020)
II. Písemnosti zpracovávané při výkonu veřejnosprávní kontroly
(dle zákona o kontrole)
 • Přípravná fáze – plán kontrol, sdělení záměru provést kontrolu.
 • V průběhu kontroly – pověření ke kontrole, podjatost, žádost o informace, žádost o poskytnutí orginálních podkladů, záznam o zjištěných rozdílech majetku.
 • Protokol o kontrole provedené na místě – náležitosti, námitky, vyřízení námitek, dodatky k protokolu.
 • Vedení kontrolního spisu, makulář.
III. Písemnosti zpracovávané při výkonu řídící kontroly
(dle prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole a dle inventarizační vyhlášky)
 • Směrnice pro provádění vnitřní kontroly
 • Schvalování příjmů a výdajů – limitovaný příslib, individuální příslib, pověření pro výkon funkcí příkazce operací, správce rozpočtu a hlavního účetního.
 • Záznam o provedení následné vnitřní kontroly – formy záznamu včetně inventurního soupisu.
IV. Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol (kdo zprávu podává a kdo nikoliv)

Seminář je určen zejména pro ekonomům a účetním příspěvkových organizací a kontrolorům provádějícím veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací. Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál včetně vzorové směrnice pro provádění vnitřní kontroly a doprovodné soubory na CD. Předběžné dotazy můžete zasílat společně se závaznou přihláškou.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Program:
I. Právní úprava (změny od 1. 1. 2020)
II. Písemnosti zpracovávané při výkonu veřejnosprávní kontroly
(dle zákona o kontrole)
 • Přípravná fáze – plán kontrol, sdělení záměru provést kontrolu.
 • V průběhu kontroly – pověření ke kontrole, podjatost, žádost o informace, žádost o poskytnutí orginálních podkladů, záznam o zjištěných rozdílech majetku.
 • Protokol o kontrole provedené na místě – náležitosti, námitky, vyřízení námitek, dodatky k protokolu.
 • Vedení kontrolního spisu, makulář.
III. Písemnosti zpracovávané při výkonu řídící kontroly
(dle prováděcí vyhlášky k zákonu o finanční kontrole a dle inventarizační vyhlášky)
 • Směrnice pro provádění vnitřní kontroly
 • Schvalování příjmů a výdajů – limitovaný příslib, individuální příslib, pověření pro výkon funkcí příkazce operací, správce rozpočtu a hlavního účetního.
 • Záznam o provedení následné vnitřní kontroly – formy záznamu včetně inventurního soupisu.
IV. Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol (kdo zprávu podává a kdo nikoliv)

Seminář je určen zejména pro ekonomům a účetním příspěvkových organizací a kontrolorům provádějícím veřejnosprávní kontrolu příspěvkových organizací. Každý účastník obdrží podrobný písemný materiál včetně vzorové směrnice pro provádění vnitřní kontroly a doprovodné soubory na CD. Předběžné dotazy můžete zasílat společně se závaznou přihláškou.

Termíny kurzů

14.01.2021

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
PRAHA 1, Vzdělávací centrum TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2), PRAHA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmkurzy.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)