Rozvoj osobnosti

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Seminář je určen všem, kteří se chtějí o sobě i druhých dozvědět více a naučit se, jak lépe využívat svůj potenciál a možnosti. Nabízí množství impulzů k osobnímu rozvoji. Účastníci se učí poznávat svá nadání a schopnosti, posilovat svoji sebeúctu a sebedůvěru, seznamují se s principy účinné motivace. Osvojují si metodu správného stanovování a dosahování cílů.
Obsah semináře: Vnitřní identita a potenciál – objevme své schopnosti a nadání a využijme je co nejlépe v našem pracovním i osobním životě. Nízká sebeúcta x zdravá sebeúcta – sebeúctu je možné zvyšovat – nikdy není pozdě. Součásti zdravé sebeúcty – sebepoznání, sebevědomí, sebedůvěra, vztah k druhým lidem. Motivace jako klíč k rozvoji potenciálu – motivace nám dává sílu dosáhnout vytčených cílů. Způsoby motivace. Překážky na cestě osobního rozvoje – abychom mohli překážky překonat, musíme je poznat. Možné překážky na cestě osobního rozvoje. Vedení sebe sama – stanovení cíle, zmapování reality, alternativní možnosti, volba. Využití vizualizace - síla představivosti jako účinný prostředek při dosahování cílů. Základní osa osobního rozvoje – sebepoznání, vnitřní motivace, stanovení a dosažení cíle, zpětná vazba. Celistvá osobnost – výsledkem rozvoje osobnosti je zralý člověk, který umí maximálně využívat svůj potenciál. Praktické aktivity – v rámci semináře se prostřednictvím praktických aktivit dozvíte mnoho o sobě, svých nadáních a schopnostech, o své motivaci. Naučíte se stanovovat cíle a efektivně jich dosahovat. Diskuse, dotazy.

Cílová skupina

Veřejný kurz

Obsahová náplň

Seminář je určen všem, kteří se chtějí o sobě i druhých dozvědět více a naučit se, jak lépe využívat svůj potenciál a možnosti. Nabízí množství impulzů k osobnímu rozvoji. Účastníci se učí poznávat svá nadání a schopnosti, posilovat svoji sebeúctu a sebedůvěru, seznamují se s principy účinné motivace. Osvojují si metodu správného stanovování a dosahování cílů.
Obsah semináře: Vnitřní identita a potenciál – objevme své schopnosti a nadání a využijme je co nejlépe v našem pracovním i osobním životě. Nízká sebeúcta x zdravá sebeúcta – sebeúctu je možné zvyšovat – nikdy není pozdě. Součásti zdravé sebeúcty – sebepoznání, sebevědomí, sebedůvěra, vztah k druhým lidem. Motivace jako klíč k rozvoji potenciálu – motivace nám dává sílu dosáhnout vytčených cílů. Způsoby motivace. Překážky na cestě osobního rozvoje – abychom mohli překážky překonat, musíme je poznat. Možné překážky na cestě osobního rozvoje. Vedení sebe sama – stanovení cíle, zmapování reality, alternativní možnosti, volba. Využití vizualizace - síla představivosti jako účinný prostředek při dosahování cílů. Základní osa osobního rozvoje – sebepoznání, vnitřní motivace, stanovení a dosažení cíle, zpětná vazba. Celistvá osobnost – výsledkem rozvoje osobnosti je zralý člověk, který umí maximálně využívat svůj potenciál. Praktické aktivity – v rámci semináře se prostřednictvím praktických aktivit dozvíte mnoho o sobě, svých nadáních a schopnostech, o své motivaci. Naučíte se stanovovat cíle a efektivně jich dosahovat. Diskuse, dotazy.

Termíny kurzů

13.04.2021

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Irena Spirová, LL.M
e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek, OSTRAVA

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 517 333 *** Zobrazit

mobil:
+420 736 216 *** Zobrazit

e-mail:
tsm@... Zobrazit

web: www.tsmkurzy.cz

Adresa
TSM, spol. s r.o.
Dukelská 117/12, Vyškov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)