OBCHODNÍ KORESPONDENCE z pohledu současné češtiny - 2denní

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Naším cílem je vysoká efektivita a praktický přínos pro Vás, účastníky našich seminářů.

Cílová skupina

Rozvoj osobnosti

Obsahová náplň

Uveďte, prosím, zda objednáváte celý cyklus nebo jednotlivé moduly.

A. OBCHODNÍ KORESPONDENCE z pohledu současné češtiny

 • úprava dopisů a e-mailů, pravopis, tvarosloví

Určeno pro všechny, kteří se chtějí zdokonalit v obchodní korespondenci a nechtějí se dopouštět formálních a jazykových chyb.

Cíl: Osvojit si základní zásady pro vyhotovování úředních písemností na základě normy ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, zdokonalit se v českém pravopisu, tvarosloví a seznámit se s častými stylistickými nedostatky.

Obsah: ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory

 • Přehled změn, které přinesla novela z r. 2014
 • Klasická a e-mailová korespondence: rozdíly a shody

Formální jevy

 • Uspořádání dopisu, jeho jednotlivé části
 • Psaní adres, data, časových údajů, peněžních částek, výčtů
 • Oslovení, pozdravné formulace

Pravopisné jevy

 • Psaní zkratek a značek
 • Psaní čísel a číselných výrazů
 • Pomlčka a spojovník
 • Psaní dohromady a zvlášť
 • Psaní i – y v některých slovech a tvarech
 • Psaní velkých písmen
 • Psaní přejatých slov

Tvaroslovné jevy

 • Tvary obecných podstatných jmen, ve kterých se často chybuje
 • Skloňování osobních jmen, zejména tvary 3. a 5. pádu
 • Tvary číslovek a zájmen, ve kterých se často chybuje
 • Slovesné tvary, ve kterých se často chybuje

Metody výuky: Výklad, procvičování jednotlivých jevů formou cvičení, odpovědi na konkrétní dotazy.

Termín konání: 3. června, 9 – 15 h.

B. OBCHODNÍ KORESPONDENCE z pohledu současné češtiny – interpunkce, větná stavba, výběr slov a slovních spojení

Cíl: Seznámit se s častými stylistickými nedostatky.

Obsah: Syntaktické jevy

 • Shoda přísudku s podmětem, zejména psaní i – y v příčestí minulém
 • Interpunkční čárka: podrobný výklad o kladení čárky v jednoduché větě a v souvětí
 • Ostatní interpunkční znaménka, zejména uvozovky a jejich umístění
 • Slovesné a jmenné vazby: chybné užití vazeb u vybraných slov, konkurence předložek na a v
 • Chyby ve větné stavbě: nevhodný slovosled, jmenné konstrukce, dlouhá souvětí

Výběr slov a slovních spojení

 • Slova spisovná a nespisovná: lze nespisovné výrazy používat v obchodní korespondenci?
 • Synonyma v obchodní korespondenci
 • Záludnosti v užívání zájmen
 • Nadbytečné užívání některých nevlastních předložek (např. v rámci)
 • Používání přejatých slov, míra jejich vhodnosti

Metody výuky: Výklad, procvičování jednotlivých jevů formou cvičení, odpovědi na konkrétní dotazy.

Termín konání: 4. června, 9 – 15 h.

Lektor:
PhDr. Ivana SVOBODOVÁ, lingvistka

Termíny kurzů

03.06.2021 - 04.06.2021

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
klientský servis
tel:
+420 261 212 *** Zobrazit

mobil:
+420 606 610 *** Zobrazit

e-mail:
studiow@... Zobrazit


Adresa
Karlovo náměstí 319/3, 120 00 Praha 2

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 261 212 *** Zobrazit

mobil:
+420 606 610 *** Zobrazit

e-mail:
studiow@... Zobrazit

web: www.studiow.cz

Adresa
Studio W s.r.o.
Na Hřebenkách 72, Praha 5 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)