ARCHIVACE DAT A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro personalisty a mzdové účetní

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Naším cílem je vysoká efektivita a praktický přínos pro Vás, účastníky našich seminářů.

Cílová skupina

Mzdové účetnictví

Obsahová náplň

Obsah:

 • Archivace dat
 • Právní předpisy
 • Evidence, uchovávání a vyřazování dokumentů
 • Základní pojmy – dokument, původce dokumentu, archiválie, archiv
 • Archivace digitální a analogová
 • Archivace dat jiným subjektem za úplatu
 • Ohlašovací povinnosti vůči OSSZ při ukončení činnosti zaměstnavatele
 • Spisová služba – jen upozornění na povinnost vést spisovou službu u veřejnoprávního původce
 • Archivační lhůty všech dokladů v rámci mzdové a personální agendy včetně odkazů na právní předpisy, např.
 • Mzdový list, doklady o pracovněprávních náležitostech
 • Účetní záznamy, doklady o srážkách ze mzdy, záznamy o zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení, nemocenském pojištění, ELDP, výplatní pásky, rekapitulace mezd, daňové doklady, atd.
 • Archiválie a jejich archivace – dokumenty uvedené v přílohách č. 1 a 2 zákona č. 499/2004 Sb.
 • Ochrana osobních údajů ve mzdové a personální oblasti
 • Definice pojmů – osobní údaj, citlivý údaj, správce údajů, zpracovatel, pověřenec
 • Kdo musí mít pověřence
 • Zpracování osobních údajů, uchovávání osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů – kdy je nutný
 • Povinnosti při zpracování osobních údajů
 • Souhlas uchazeče o zaměstnání zařazeného do databáze potenciálních zaměstnanců se zpracováním osobních údajů
 • Souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů
 • Vnitřní předpis o osobních údajích
 • Záznam o instruktáži o osobních údajích
 • Neoprávněné požadavky subjektu údajů
 • Předávání osobních údajů OSSZ
 • Povinnosti při zpracování citlivých údajů
 • Záznamy o zpracování
 • Likvidace osobních údajů
 • Správce a zpracovatel
 • Smlouva o ochraně os. údajů mezi správcem a zpracovatelem a její náležitosti
 • Úřad pro ochranu osobních údajů – dozorový úřad
 • Přestupky, správní delikty
 • Kamerový systém
 • Archivace dat a jejich ochrana
 • Osobní dotazníky
 • Inzerát a osobní údaje uchazeče o místo
 • Osobní spis a jeho obsah
 • Dotazy účastníků

Lektor:
Ing. Růžena KLÍMOVÁ, specialistka a konzultantka mzdového účetnictví

Termíny kurzů

07.05.2021

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
klientský servis
tel:
+420 261 212 *** Zobrazit

mobil:
+420 606 610 *** Zobrazit

e-mail:
studiow@... Zobrazit


Adresa
Karlovo náměstí 319/3, 120 00 Praha 2

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 261 212 *** Zobrazit

mobil:
+420 606 610 *** Zobrazit

e-mail:
studiow@... Zobrazit

web: www.studiow.cz

Adresa
Studio W s.r.o.
Na Hřebenkách 72, Praha 5 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)