ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ZMĚNY 2020/2021

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Naším cílem je vysoká efektivita a praktický přínos pro Vás, účastníky našich seminářů.

Cílová skupina

Daně

Obsahová náplň

Cíl: Na semináři získáte srozumitelnou formou přehled o změnách, aktuálních výkladech, judikátech apod. v oblasti účetnictví a daní.

Obsah: Program bude doplněn a upřesněn podle aktuálního stavu příslušných předpisů.

 • Daňové dopady a způsob zaúčtování opatření souvisejících s epidemií COVID-19 – prominutí sankcí ze strany FÚ, program Antivirus, sleva na nájemném, kompenzační bonus, ošetřovné pro OSVČ, práce z domova (home office), testy na COVID-19, ochranné pomůcky, odklad placení, prominutí a snížené sankce ze zdravotního a sociálního pojištění, likvidace zásob, správný postup při účtování dotací
 • Schvalování a zveřejňování účetních závěrek a výročních zpráv za rok 2020 – termíny pro konání valných hromad a členských schůzí
 • Daň z příjmů – zpětný odpočet daňové ztráty
 • Daň z přidané hodnoty – rekapitulace změn sazeb 2020 a jejich dopad na praxi
 • Zdravotní a sociální pojištění v podmínkách roku 2020 u OSVČ – placení záloh – podání přehledu – výpočet pojistného 2020
 • Silniční daň – placení záloh, změny z sazby daně nákladních vozidel
 • Daň z nemovitých věcí – rozšíření osvobození od daně obcemi, např. v souvislosti s pandemií COVID-19
 • Daň z nabytí nemovitých věcí – praktické dopady zrušení daně
 • Novela daňového řádu – daňové formuláře, daňová informační schránka, daňová kontrola, lhůty pro podání přiznání, sankce, změna u DIČ fyzické osoby atd.
 • Změny sazeb ČNB a jejich promítnutí do účetnictví a daní
 • Evidence tržeb – pozastavení EET e jeho praktické dopady
 • Prominutí správních poplatků
 • Vybraná ustanovení novely zákona o obchodních korporacích 2021 ve vztahu k účetnictví a daním – smlouva o výkonu funkce, výplata podílů na zisku a záloh, zpráva o vztazích, úschova zápisů z jednání valných hromad
 • Změna zákona o veřejných rejstřících – možnost zahájené řízení o zrušení obchodní korporace při nezveřejňování účetních závěrek
 • „Daňový balíček 2021“ – místní koeficient a vazba na katastr nemovitostí u daně z nemovitých věcí
 • Daně z příjmů (příspěvek zaměstnavatele na stravování, zdaňování příjmů z dluhopisů atd.)
 • Novela zákona o dani z přidané hodnoty – nová pravidla u přeshraničních obchodů pro osoby nepovinné k dani, tj. prodej zboží na dálku mezi jednotlivými členskými státy a pro dovoz zboží nízké hodnoty
 • Návrhy změn zákonů v souvislosti s paušální daní u fyzických osob – poplatník, paušální daň, správa, registrace, oznamování, placení atd.

Lektor:
Ing. Petr KOUT, CSc., daňový poradce a Tomáš LÍBAL, účetní poradce

Termíny kurzů

29.01.2021

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
klientský servis
tel:
+420 261 212 *** Zobrazit

mobil:
+420 606 610 *** Zobrazit

e-mail:
studiow@... Zobrazit


Adresa
Karlovo náměstí 319/3, 120 00 Praha 2

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 261 212 *** Zobrazit

mobil:
+420 606 610 *** Zobrazit

e-mail:
studiow@... Zobrazit

web: www.studiow.cz

Adresa
Studio W s.r.o.
Na Hřebenkách 72, Praha 5 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)