Systemický přístup v pomáhajících profesích

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Výcvik je koncipován jako komplexní certifikovaný program v celkovém rozsahu 800 hodin. Je rozložen na tři roky. V každém roce proběhne 9 setkání po 24 hodinách, tj. 216 hodin výcviku ročně a celkově 150 hodin skupinových supervizí.

Celkem za 3 roky:

7 podpůrných skupin po 6 hodinách: 42 hodin praxe ročně 126 hodin praxe za 3 roky 4 individuální supervize po 2 hodinách: 8 hodin ročně 24 supervizí za 3 roky domácí úkoly: 2 a více hodin za výcvik Celkem: 800 hod výcviku

Teorie, praktické vedení rozhovorů, cvičení, kazuistiky – řešení případů z praxe, supervize. Forma výcviku je výhradně interaktivní, vzdělávání je vedeno formou koučování (hledání a naplňování vlastních potřeb), s důrazem na sebereflexi účastníků.

Cílová skupina

Výcvik je určen pro všechny, kteří potřebují fungující nástroje a ucelenou metodologii a filozofii pro práci s lidmi. Jde o výcvik i supervize pro ty, kteří pracují s lidmi v kontextu pomáhání – terapeuty, učitele, lékaře, sociální pracovníky a další, kteří chtějí být ve své práci spokojení a užiteční pro druhé…

Obsahová náplň

 • Rozměr pomáhající profese a její náročnost na pracovníka, vnímání vlastních hranic a možností. Hranice mezi jednotlivými systemickými přístupy: terapie, poradenství, koučování.
 • Modely: systémově terapeutické přístupy, základní představa
 • Práce se sebou samým v roli pracovníka: duševní a profesní hygiena, sebereflexe, supervize a další formy profesního rozvoje
 • Kontext pomáhání: historie, etika, filozofie
 • Systemická etika, filozofické základy: radikální konstruktivismus, sociální konstrukcionismus ad.
 • Rozhovor jako nástroj pomoci: terapeutická moc rozhovoru a jeho zákonitosti
 • Exkurz do terapeutických systemických škol (Milánská a postmilánská škola, narativní přístup ad. Základní představitelé systemického přístupu: Ludewig, Shazer, Kim Berg, Salamon, Maturana, Schlippe a další
 • Narativní přístup a jeho využití: narace a metanarace
 • Teorie systémů, systemické pojetí problému
 • Zadavatel spolupráce a práce s více zadavateli
 • Etické otázky profese
 • Systemická práce při vzdělávání dětí i dospělých
 • Systemická práce s rodinou a institucemi
 • Systemická práce v managementu a podnikání
 • Systemická práce s jednotlivcem
 • Vedení případu, kazuistika
 • Exkurz do klinické psychologie: základní znalosti
 • Kontext terapeutické práce
 • Speciální fenomény: neverbální komunikace, adolescenti, násilí, drogy a závislosti, nemoci a ztráty v rodině, obtížná sociální situace
 • Práce s malými dětmi
 • Systemické otázky: dotazování cirkulární, dotazování na výjimky a možnosti ad.

Lektor:
Magda Loumová, Klára Hejduková, Peter Lauritzen, Vilém Urban, Alena Křepelová

Typ a platnost osvědčení:
Podmínky pro certifikaci: • 90 procent účasti ve výcviku • Videozáznamy a rozbory tří rozhovorů • Kazuistika • Závěrečná práce a její obhajoba

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Klára Hejduková
e-mail: info@systemicky-institut.cz

Adresa
bude určeno, Praha

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 271 740 328
e-mail: info@systemicky-institut.cz
web: www.systemicky-institut.cz

Adresa
Systemický institut, s.r.o.
U Hranic 18, Praha 10 Zobrazit na mapě