Ostrava - Hrabůvka

Analýza potřeb vzdělávání a stanovení efektivnosti vzdělávání

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Cílem kurzu je vysvětlit účastníkům, že naplnění kvalifikačních požadavků je nutnou podmínkou pro poskytnutí očekávaného a požadovaného výkonu. Bude proto navržena vhodná struktura jednotlivých kvalifikačních požadavků, způsob jejich definování i sestavení strukturovaného Katalogu kvalifikačních požadavků.

Hlavním bodem kurzu je však podrobný výklad, jak realizovat analýzu potřeb vzdělávání a jak sestavit odpovídající „Diferencovaný plán přípravy všech spolupracovníků“ na daný kalendářní rok. Bude vysvětleno, co by takový plán měl obsahovat i jak by měl být v průběhu kalendářního roku aktualizován a realizován.

Budou zdůrazněny a vysvětleny vazby plánu přípravy na ostatní aktivity organizace.

Požadavek na stanovení efektivnosti vzdělávání a přípravy spolupracovníků (tento požadavek se objevuje ve všech moderních systémech řízení, které jsou obvykle odvozeny od mezinárodních norem ČSN EN ISO řady 9000) činí ve většině organizací značné problémy. Buď není vůbec naplňován, nebo je naplňován pouze formálně způsoby, které nepřinášejí organizaci žádný praktický užitek.

Cílem kurzu je proto vysvětlit účastníkům obsah a význam tohoto parametru a jeho možný přínos pro organizaci. Budou vysvětleny základní pojmy a bude navržena metodika, jak efektivnost vzdělávání stanovit a jak s tímto parametrem v praxi dále pracovat.

Cílová skupina

Kurz je určen nejen pro pracovníky personálních útvarů, ale i pro všechny vedoucí pracovníky, kteří odpovídají za definování a naplnění potřebných kvalifikačních požadavků svých spolupracovníků a kteří odpovídají za efektivní přípravu a vzdělávání spolupracovníků.

Obsahová náplň

Obsah:

 • Objasnění základních pojmů
 • Struktura kvalifikačního požadavku
 • Definování jednotlivých kvalifikačních požadavků
 • Vytvoření a řízení Katalogu kvalifikačních požadavků
 • Analýza potřeb vzdělávání
 • Struktura a řízení Diferencovaného plánu přípravy (DPP)
 • Realizace DPP a vztah k ostatním aktivitám organizace
 • Definice a význam pojmu „efektivnost“
 • Úloha vedoucích pracovníků
 • Nutné předpoklady pro stanovení efektivnosti vzdělávání
 • Metodika stanovení efektivnosti vzdělávání
 • Práce se zjištěnými výsledky efektivnosti vzdělávání
 • Neustálé zlepšování efektivnosti vzdělávání

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu

Termíny kurzů

24.11.2020

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Miloslav Prchal
mobil:
+420 606 740 *** Zobrazit

e-mail:
cqm@... Zobrazit


Adresa
Nad Primaskou 292/45, 100 00 Praha

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 606 740 *** Zobrazit

mobil:
+420 606 740 *** Zobrazit

e-mail:
cqm@... Zobrazit

web: www.cqm-sro.cz

Adresa
C.Q.M., spol. s r. o.
Krestova 1294/1, Ostrava - Hrabůvka Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)