Ostrava - Hrabůvka

Vodní hospodářství

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Jak vyhovět legislativním požadavkům v oblasti vodního hospodářství a ochrany vod ve smyslu Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, schopnost identifikovat a zajistit prevenci ochrany vod před znečištěním závadnými látkami, znalost systematické ochrany vod a vodního hospodářství.

Cílová skupina

  • Úvod do problematiky vodního hospodářství a ochrany vod., vodoprávní povolení, souhlasy, vyjádření
  • Odpadní vody, závadné látky, povinnosti při zacházení se závadnými látkami, Havarijní plány
  • Vodní díla, ochrana před povodněmi, poplatky za odběr a vypouštění vod
  • Povinnosti při provozu vodovodů pro veřejnou potřebu a kanalizací pro veřejnou potřebu
  • Povinnosti při provozu vodovodních a kanalizačních přípojek

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Termíny kurzů

Otvírá se podle zájmu.

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 1 den

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Miloslav Prchal
mobil:
+420 606 740 *** Zobrazit

e-mail:
cqm@... Zobrazit


Adresa
Nad Primaskou 292/45, 100 00 Praha

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 606 740 *** Zobrazit

mobil:
+420 606 740 *** Zobrazit

e-mail:
cqm@... Zobrazit

web: www.cqm-sro.cz

Adresa
C.Q.M., spol. s r. o.
Krestova 1294/1, Ostrava - Hrabůvka Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)