Ostrava - Hrabůvka

„Štíhlá“ organizace – základní principy realizace

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Cílem kurzu je vysvětlit účastníkům základní principy a metodická doporučení filosofie „štíhlé“ organizace. Důraz je kladen na vysvětlení 14 zásad Toyoty (a tudíž i na jednotlivé procesy a vazby mezi těmito procesy v rámci organizace) a na nástroje managementu změny vedoucí ke snižování ztrát (zbytečných nákladů).

Cílová skupina

 • Kurz je určen všem vedoucím pracovníkům (především pro vrcholové a střední vedení organizace), kteří se chtějí nechat inspirovat úspěšnou filosofií společnosti Toyota. Tento přístup založený na 14 zásadách je efektivním nástrojem pro identifikaci ztrát (zbytečných nákladů) a tím i zvyšování zisku.
 • Dále je kurz určen i pro členy řešitelských týmů a pro metodické pracovníky.(manažer kvality, statistik kvality), kteří odpovídají za definování pravidel týmové práce, včetně metodických postupů pro zpracování dat a komunikaci v týmu. Tým je totiž ve filosofii „štíhlé“ organizace chápán jako základní nástroj identifikace ztrát, jejich odstraňování a tím i zvyšování zisku.

Obsahová náplň

 • Základní pojmy
 • Požadavek, kvalita, efektivnost a účinnost
 • 14 zásad Toyoty (4P)
 • Řízení jako minimalizace ztrát – Taguchiho ztrátová funkce
 • „Štíhlý“ podnik = efektivně řízený podnik
 • Byrokratické směrnice vs. procesní pojetí
 • Jak definovat dělbu práce a firemní pravidla
 • Procesní pojetí – definice a řízení procesů
 • Vazby mezi procesy – definice informačních toků, dělba odpovědností
 • Personál jako jediná konkurenční výhoda
 • Kvalita personálu – systémový přístup
 • Kvalifikace, příprava a motivace personálu
 • Profesní dělba práce vs. týmová spolupráce
 • Profesní kvalifikace vs. sociální dovednosti
 • Proč se nedaří řešit problémy
 • Řešení problému z pohledu profesní dělby práce
 • Týmová spolupráce jako nástroj řešení problému
 • Metodika řešení problému – identifikace příčin problému
 • Některé techniky neustálého zlepšování – Kaizen (přehled)
 • Cyklus PDCA, resp. PDSA
 • Seznam 3-MU, Kontrolní seznam 4-M
 • Hnutí 5-S
 • Kdo? Co? Kde? Kdy? Proč? Jak?
 • Metoda 5 PROČ?
 • Metoda Poka-Yoke
 • VSM
 • Význam prevence – pravidlo 1 : 10 : 100

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Termíny kurzů

Otevírá se čtvrtletně.

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 1 den

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Miloslav Prchal
mobil:
+420 606 740 *** Zobrazit

e-mail:
cqm@... Zobrazit


Adresa
Nad Primaskou 292/45, 100 00 Praha

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 606 740 *** Zobrazit

mobil:
+420 606 740 *** Zobrazit

e-mail:
cqm@... Zobrazit

web: www.cqm-sro.cz

Adresa
C.Q.M., spol. s r. o.
Krestova 1294/1, Ostrava - Hrabůvka Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)