Logistik Expert

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

 • Nadobudnutie komplexných poznatkov o materiálových a logistických tokoch a štíhlych logistických systémoch.
 • Získanie systémových a strategických pohľadov na riadenie logistických procesov.
 • Praktické odporúčania z oblasti aplikácie štíhlych logistických koncepcií.
 • Vyskúšanie si aplikácie logistických princípov na tréningovej hre a na viacerých prípadových štúdiách.
 • Možnosť inšpirovať sa počas exkurzie vo firme.
 • Počas štúdia budeme riešiť konkrétne problémy z Vašich firiem a to tak, že budeme prispievať rôznymi nápadmi a riešeniami nielen zo strany IPA Slovakia, ale i odborníkov z praxe a výmenou skúseností medzi zúčastnenými firmami.
 • Šetríte a zarábate už počas štúdia a to formou bezplatných konzultácii s lektormi.
 • Stretnete sa so špičkovými odborníkmi z oblasti logistiky.
 • Nejde o jednostrannú komunikáciu a prezentáciu zo strany lektorov, ale o aktívnu výmenu informácii a pomoc pri riešení konkrétnych problémov.
 • Prístup do IPA Klubu, kde nájdete vždy viac zaujímavých informácií z oblasti logistiky.
 • Ročné predplatné časopisu Průmyslové inženýrství.

Cílová skupina

Stredný manažment, manažéri nákupu a logistiky, vedúci odboru logistiky, vedúci nákupu a skladového hospodárstva, vedúci výroby, priemysloví inžinieri

Obsahová náplň

1. Úvod do logistiky 5. 10. – 6. 10. 2017

 • Rozdelenie logistiky, základné princípy a metódy
 • Základné logistické ukazovatele
 • Základné analýzy v oblasti logistiky
 • Audity logistických systémov
 • VSM – Mapovanie toku hodnôt
 • Nové trendy v logistike

2. Projektovanie logistických systémov 7. – 8. 11. 2017

 • Materiálové a logistické toky, layouty – ako projektovať materiálové a logistické toky, kde hľadať úzke miesta, ako správne navrhnúť layout
 • Informačné toky
 • Technické prostriedky
 • Dimenzovanie logistických systémov – čo je to logistický systém, ako správne nadimenzovať logistické systémy
 • Simulácia – základné princípy simulácie, prečo práve simulácia, zostavenie modelu a jeho verifikácia, príklady a prínosy

3. Optimalizácia logistických systémov 12. – 13. 12. 2017

 • Znižovanie stavu zásob – funkcie zásob, dôležitosť ich riadenia, ako správne hodnotiť ich stav, aké opatrenia je možné aplikovať
 • Zlepšovanie plnenia termínov
 • Skracovanie priebežných dôb výroby
 • Redukcia logistických nákladov
 • Outsourcing výrobných a logistických procesov – výhody a nevýhody, kroky implementácie, požiadavky na potrebné vstupné dáta, výstupy a prínosy
 • Aké služby sa dajú outsourcovať v rámci logistických činností
 • Meranie prínosov optimalizačných opatrení – ukazovatele efektívnosti, logistické ukazovatele, ako merať výkonnosť a prínosy outsorcovaných služieb, vyhodnotenie nákladov a zazmluvnenie ich výšky

4. Štíhle logistické systémy 25. – 26. 1. 2018

 • Synchronizácia logistických procesov
 • Systémy interných a dodávateľských milk – run okruhov
 • Kľúčové pravidlá pre dodávateľov v milk run systéme
 • Využívanie milk run systému pre vzdialených dodávateľov
 • Ako funguje systém vysokozdvižných vozíkov
 • Zavádzanie štíhleho logistického konceptu na mieru zákazníka
 • Systémy pre riadenie pohybu materiálu
 • Dôsledky štíhlej logistiky pre plánovanie a rozvrhovanie výroby

5. Informačné systémy v logistike 15. – 16. 2. 2018

 • Plánovanie a riadenie výroby
 • IS a jeho základné funkcie
 • Spôsoby analýzy dát
 • CRM a SCM manažment
 • Vhodné nástroje pre digitálny podnik a jeho efektívne riadenie
 • Operatívne plánovanie výroby a podnikový systém plánovania
 • MRP a rozvrhovanie výrobných operácií
 • Riadenie toku dokumentov a čiarové kódy, RFID
 • Tréningová hra aplikácie princípov logistických systémov
 • Hra Technic – Štíhla výroba a logistika Vám pomôže jednoducho a rýchlo pochopiť princípy mapovania toku hodnôt, ťahových systémov riadenia, vizualizácie, štandardizácie, skladového manažmentu a iných princípov štíhlej výroby a logistiky

6. Komunikácia pri budovaní partnerstva s dodávateľmi 27. – 28. 3. 2018

 • Poznať zásady a špecifiká so zákazníkom, so zameraním na interného zákazníka
 • Uvedomenie si odberateľsko – dodávateľského vzťahu medzi internými zákazníkmi
 • Poznať základný komunikačný model a rozumieť princípom jeho fungovania
 • Poznať princípy dávania a prijímania spätnej väzby internému zákazníkovi
 • Poznať základný komunikačný model, jeho zložky a chápať jeho úskalia
 • Rozumieť princípom aktívneho počúvania a chápať jeho dôležitosť v komunikácii s interným zákazníkom
 • Poznať vlastný štýl poznávania a prijímania informácií a rozumieť iným štýlom, chápať interpersonálne odlišnosti
 • Rozumieť, ako emócie pomáhajú, resp. bránia komunikácii
 • Mať možnosť sebapoznania a sebareflexie

Termíny kurzů

Kurz se skládá z těchto vzájemně navazujících modulů:

25.01.2018 - 26.01.2018

Štíhle logistické systémy

Přihlásit se
15.02.2018 - 16.02.2018

Informačné systémy v logistike

Přihlásit se
20.03.2018 - 21.03.2018

Komunikácia pri budovaní partnerstva s dodávateľmi

Přihlásit se

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 12 dnů

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Zuzana Lendvayová
tel:
+421 41/239 90 *** Zobrazit

mobil:
+421 910 944 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
IPA Slovakia, Predmestská 8600/95, 01001 Žilina

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+421 41/239 90 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit

web: www.ipaslovakia.sk

Adresa
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95, Žilina Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)