Ostrava - Hrabůvka

!!!!! NOVINKA: ČSN EN ISO 19011:2019 – Management interních auditů

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Cílem kurzu je vysvětlit účastníkům základní principy a metodická doporučení pro interní audity, která jsou obsažena v novelizované normě ČSN EN ISO 19011.

Tato norma nahrazuje vydání z roku 2012, které bylo zrušeno k 1.2.2019.Během kurzu budou zdůrazněny rozdíly a změny oproti předchozímu vydání této normy.Dále budou analyzovány silné a slabé stránky této normy.

Cílová skupina

  • Kurz je určen pro zástupce všech úrovní vedení organizace, pro pracovníky odpovědně za tvorbu metodických postupů pro plánování, přípravu a realizaci auditů i pro všechny auditory organizace.
  • Je třeba zdůraznit, že novelizovaná norma ČSN EN ISO 19011 je použitelná pro auditování libovolného systému managementu (nejen pro QMS a EMS, jak tomu bylo dosud).
  • To znamená, že se týká všech vedoucích i všech auditorů organizace a týká se nejen interních auditů (audit 1. stranou), ale i auditů dodavatelských (audit 2. stranou).

Obsahová náplň

  • Objasnění základních pojmů a principů novelizované normy ČSN EN ISO 19011
  • Hlavní změny oproti předchozímu vydání
  • Silné stránky novelizované normy ČSN EN ISO 19011
  • Slabé stránky novelizované normy ČSN EN ISO 19011
  • Význam pro plánování a realizaci interních auditů
  • Kompetence auditora
  • Diskuze a otázky účastníků (průběžně)

Účastníci, kteří úspěšné absolvují závěrečný test, obdrží osvědčení.

Termíny kurzů

Otevírá se čtvrtletně.

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 1 den

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Miloslav Prchal
mobil:
+420 606 740 *** Zobrazit

e-mail:
cqm@... Zobrazit


Adresa
Nad Primaskou 292/45,, 100 00 Praha 10

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 606 740 *** Zobrazit

mobil:
+420 606 740 *** Zobrazit

e-mail:
cqm@... Zobrazit

web: www.cqm-sro.cz

Adresa
C.Q.M., spol. s r. o.
Krestova 1294/1, Ostrava - Hrabůvka Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)