Expert normovač

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Máte problém s produktivitou práce? Chcete eliminovať neefektívne činnosti pri vykonávaní práce? Máte vysokú spotrebu času pri niektorých operáciách? Máte neobjektívne stanovené výkonové normy? Chýba Vám pracovník zaoberajúci sa systematicky normovaním práce?

Hlavné ciele tohto programu:

 • Systematicky postupovať pri analýze práce
 • Stanoviť objektívnu normu spotreby práce
 • Posúdiť ergonómiu pracoviska a navrhnúť nápravné opatrenia
 • Systematicky postupovať pri znižovaní prácnosti.

Cílová skupina

Priemysloví inžinieri, projektanti pracovísk, technológovia, normovači, majstri a predáci vo výrobe

Obsahová náplň

1. Metodika tvorby pracovného systému a normovania, 2 dni

 • Základy analýzy a organizácie práce
 • Pracovný systém, analýza pracovných úloh a metodika REFA (operácie, úseky, úkony, pohyby,…)
 • Členenie a štruktúra spotreby času v priebehu pracovnej zmeny
 • Metodika výpočtu normy spotreby času
 • Stanovenie prirážok k norme spotreby času (vecné konštantné a variabilné pomerné časy, osobný pomerný čas)
 • Normovanie práce na viacerých pracoviskách (viacstrojová obsluha,…) a práce v skupinách
 • Zadanie praktickej časti pre záverečné skúšky

2. Časové štúdie, 2 dni

 • Základy časových snímok vo výrobe
 • Posudzovanie tempa práce – stanovenie výkonu
 • Vykonávanie a vyhodnocovanie časových snímok
 • Snímka pomerných časov
 • Multimomentkové pozorovanie
 • Plánované časy – normatívy

3. Metódy vopred určených časov (MTM, BasicMOST), 2 dni

 • Význam a uplatnenie metód vopred určených časov
 • Znižovanie spotreby času s využitím systému MTM
 • Najproduktívnejší systém merania práce BasicMOST
 • Normovanie práce všeobecným a riadeným premiestnením
 • Normovanie práce pri použití ručného náradia

4. Ergonómia a projektovanie pracovísk, 2 dni

 • Zaťaženie, námaha pracovníka a ich dôsledky – význam pracovnej ergonómie
 • Zásady navrhovania rozmerových charakteristík pracoviska – prac. výšky, prac. poloha, dosahy, manipulačné vzdialenosti, antropometria

Výber a posudzovanie náradia a pracovných prostriedkov s ohľadom na ergonómiu

 • Posudzovanie zaťaženia človeka v pracovnom systéme človek – stroj
 • Hodnotenie zaťaženia pri manipulácií s bremenami
 • Hodnotenie zaťaženia statickou prácou
 • Predchádzanie vzniku kumulatívnych traumatických ťažkostí a chorôb z povolania
 • Navrhovanie pracoviska s ohľadom na pracovné okolie

5. Systematický postup znižovania prácnosti, 2 dni

 • Systematický postup znižovania prácnosti
 • Záznam informácií o procese (Proces Flow Diagram,…)
 • Identifikácia plytvania v operácií
 • Analýza operácií
 • Praktická aplikácia na pracovisku
 • Prezentácia praktickej časti záverečnej skúšky
 • Záverečný test a vyhodnotenie
 • dovzdanie certifikátov

Termíny kurzů

Kurz se skládá z těchto vzájemně navazujících modulů:

16.05.2017 - 17.05.2017

Časové štúdie*

Přihlásit se
22.06.2017 - 23.06.2017

Metódy vopred určených časov (MTM, BasicMOST)

Přihlásit se
19.09.2017 - 20.09.2017

Ergonómia a projektovanie pracovísk

Přihlásit se
17.10.2017 - 18.10.2017

Systematický postup znižovania prácnosti

Přihlásit se

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 10 dnů

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Zuzana Lendvayová
tel:
+421 41/239 90 *** zobrazit

mobil:
+421 910 944 *** zobrazit

e-mail:
lendvayova@... zobrazit


Adresa
IPA Slovakia s.r.o., Žilina

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+421 41/239 90 *** zobrazit

e-mail:
info@... zobrazit

web: www.ipaslovakia.sk

Adresa
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95, Žilina Zobrazit na mapě