Italština

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Italština je populární jazyk především u mladé a střední generace, kteří se jej učí jako 2. nebo další světový jazyk. Nabízíme 3 úrovně výuky v jazykových kurzech italštiny. .

Cílová skupina

pro širokou veřejnost

Obsahová náplň

Začátečníci:

Určeno pro úplné nebo falešné začátečníky. Vstupní požadavky: Žádné Obsah : výslovnost, množné číslo podstatných a přídavných jmen, zdvořilostní forma, pomocná slovesa, osobní zájmena přízvučná a nepřízvučná, přivlastňovací zájmena, základní číslovky, 3 slovesné třídy, budoucí čas, dny v týdnu, měsíce, roční období, světové strany, hodiny, rozkazovací způsob, zvratná slovesa, znamení zvěrokruhu.

Mírně pokročilí: Určeno pro absolventy základní úrovně (4 semestry). Vstupní požadavky: zvládnutí základní úrovně Obsah: podmiňovací způsob, přechodník minulý, vztažná zájmena, minulý infinitiv, jednoduchý minulý čas, předminulý čas, řadové číslovky, zlomky, konjuktiv, passato remoto, tranpassato remoto, budoucí čas složený.

Konverzace: Určeno pro zájemce o konverzaci na úrovní mírně pokročilí Vstupní požadavky: 3–4 roky předchozího studia jazyka Různá témata dle domluvy s posluchači.

Termíny kurzů

Otevírá se pololetně.

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 40 hodin

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
PhDr. Eva Kořánová
tel: +420 483 318 621
mobil: +420 602 505 288
e-mail: info@educa-jbc.cz

Adresa
Mlýnská 46a, 46602, Jablonec nad Nisou

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 483 318 621
mobil: +420 602 505 288
e-mail: evakoranova@educa-jbc.cz
web: www.educa-jbc.cz

Adresa
EDUCA - vzdělávací centrum, s.r.o.
Mlýnská 46A, Jablonec nad Nisou Zobrazit na mapě