Němčina

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Výuka je zaměřena na rozvoj všech složek jazyka – komunikace, poslech, gramatika, čtení a psaní. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností. Kurz nabízíme i ve variantě 1+1 (individuální výuka).

Cílová skupina

široká veřejnost

Obsahová náplň

Začátečníci: Určeno pro úplné a falešné začátečníky. Vstupní požadavky: žádné, 1 až 3 semestry výuky Literatura: Themen aktuell 1

Mírně pokročilí:

Určeno pro zájemce, kteří se učili jazyk asi 2 roky 1×2 hod./týden. Vstupní požadavky: pro zájemce se základní znalostí jazyka , celá učebnice Themen Aktuell 1. Literatura: Themen aktuell 2

V úrovni mírně pokročilí se učebnice Themen aktuell 2 probere za 2 roky tempem 1×90 minut za týden.

Lektor: čeští lektoři Obsah: V televizním studiu. Ve fit-centru. Kam na dovolenou, cestování, jeho možnosti a způsoby. Životopis a plány do budoucna. Lidé a jejich koníčky. U lékaře. Cesta do ciziny. Osobní dopis. V restauraci. Předpony u sloves. Zvratná slovesa se zájmenem ve 3. a 4. pádu. Časové údaje a předložky. Stupňování příslovcí a přídavných jmen v přísudku. Zeměpisná jména, souřadící spojky. Sloveso werden v přítomném čase. Préteritum. Podměty \„es\“ a \„man\“. Zájmena \„allein\“ a \„selbst\“. 1. budoucí čas. Vedlejší věta. Perfektum modálních sloves a slovesa \„wissen\“. Shoda podmětu s přísudkem. Předložkové vazby sloves, podst. a příd. jmen. Zájmenná příslovce.

Středně pokročilí: Určeno pro zájemce, kteří se učili jazyk asi 4 roky 1×2 hod./týden. Výuka je zaměřena na rozvoj všech složek jazyka – komunikace, poslech, gramatika, čtení a psaní. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností.

Výuka je zaměřena na rozvoj všech dovedností: komunikace, poslech, gramatika, čtení i psaní.

Vstupní požadavky: celá učebnice Themen Aktuell 2.

Literatura: Themen aktuell 3 – probere se za 2 roky tempem 1×90 minut za týden.

Lektor: čeští lektoři

Obsah: Zábava a kultura. Móda a odívání. V obchodním domě. Procházka Prahou. Bydlení ve městě nebo na venkově? Televizní talkshow. E.M.Remarque: Tři kamarádi. Zdraví, nemoci, úrazy. Vzdělávací systém (srovnání ČR a BRD). Skloňování přídavných jmen. Neurčitá zájmena a jejich skloňování. Samostatná osobní zájmena. Zápory nicht mehr, kein mehr, nichts mehr,… souhrn přeložek – tvoření a skloňování, směrová příslovce. Infinitiv závislý na slovesu, podstatném a příd. jménu. Zájmeno \„einander\“. Vedlejší věty vztažné, způsobové a účinkové. Stupňování přídavných jmen v přísudku. Příslovce na -st, -Stens. Využití slovesa \„werden\“. Infinitivní konstrukce s \„zu\“ a \„um zu\“. Modální částice.

konverzace:

Konverzační kurzy němčiny jsou určeny pro zájemce o zdokonalení se v mluvení, pohotovosti reagování a poslechu. Vstupní požadavky: min. 4 roky studia 1×2 hod./týden Literatura: různé ofocené materiály – připravuje lektor Lektor: zkušení čeští lektoři s dlouhodobým pobytem v cizině, rodilí mluvčí

Obsah: Různá témata, která jsou většinou domlouváná na základě přání posluchačů.

Termíny kurzů

Otevírá se pololetně.

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 40 hodin

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
PhDr. Eva Kořánová
tel: +420 483 318 621
mobil: +420 602 505 288
e-mail: info@educa-jbc.cz

Adresa
Mlýnská 46a, 46602, Jablonec nad Nisou

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 483 318 621
mobil: +420 602 505 288
e-mail: evakoranova@educa-jbc.cz
web: www.educa-jbc.cz

Adresa
EDUCA - vzdělávací centrum, s.r.o.
Mlýnská 46A, Jablonec nad Nisou Zobrazit na mapě