Čínština

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Kurz vyžaduje důkladnou domácí přípravu a soustavné opakování gramatických jevů a slovní zásoby. Vyučuje se podle principů komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce). Výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách. Důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení). Gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla). Studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů). Důraz je kladen na řízenou konverzaci.

Cílová skupina

pro širokou veřejnost

Obsahová náplň

Obsah: základy čínské fonetiky, oficiální čínské transkripce (pinyin) a znakového písma. Základní gramatické jevy (osobní zájmena, slovesa identifikace-shi, xing, jiao, slovesa v předmětech, slovesa modální a další). Základní slovní zásoba (povolání, národy a národnosti,…). Představení se a vedení jednoduché konverzace při prvním setkání. Osnova: gramatika: čínská fonetika, transkripce (pinyin), čínské znakové písmo, predikce příd. jmen, osobní zájmena, otázky zjišťovací, tázací částice ma, ne, základní příslovce (bu, hen, ye, dou), Slovesa identifikace (být – shi, jmenovat se-xing, jiao), přivlastňovací a atributivní částice de, sloveso být někde (zai) a mít/existovat (you), slovesa s předmětem a slovesa modální, záložky v určeních místa. Konverzační témata: pozdravy,

Kurz čínštiny – úroveň mírně pokročilí

Kurzy čínštiny jsou určeny pro pro zájemce, kteří absolvovali minimálně 2 roky výuky Požadavky: zvládnuté učivo v rozsahu New Practical Chinese Reader I. Literatura: New Practical Chinese Reader II. Lektor: český

Termíny kurzů

Otevírá se pololetně.

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 40 hodin

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
PhDr. Eva Kořánová
tel: +420 483 318 621
mobil: +420 602 505 288
e-mail: info@educa-jbc.cz

Adresa
Mlýnská 46a, 46602, Jablonec nad Nisou

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 483 318 621
mobil: +420 602 505 288
e-mail: evakoranova@educa-jbc.cz
web: www.educa-jbc.cz

Adresa
EDUCA - vzdělávací centrum, s.r.o.
Mlýnská 46A, Jablonec nad Nisou Zobrazit na mapě