Ostrava - Hrabůvka

HACCP – Analýza nebezpečí a kritické kontrolní (řídicí) body

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

 • Objasnění metodiky „Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpečí a stanovení kritických kontrolních bodů (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci“ publikované ve Věstníku MZe č. 2/2010. Pouze podle této metodiky lze od 1. 1. 2013 certifikovat systém HACCP.
 • Důraz je kladen na metodiku týmové práce a začlenění této problematiky do celkového řízení organizace (především ve vazbě na stanovení přijatelného rizika managementem).

Cílová skupina

Kurz je určen nejen pro manažery systému HACCP a členy řešitelských týmů, ale i pro všechny vedoucí pracovníky, kteří odpovídají za řízení a naplňování požadavků na systém HACCP (práce s nápravnými a ovládacími opatřeními).

Obsahová náplň

 • Základní pojmy HACCP a význam prevence
 • Metodika identifikace nebezpečí a hodnocení rizik
 • Principy týmové práce
 • Techniky stanovení možných nebezpečí a jejich analýza
 • Stanovení přijatelného rizika managementem
 • Stanovení kritických kontrolních (řídicích) bodů a kritických mezí
 • Práce s ovládacími a nápravnými opatřeními
 • Ověřovací postupy
 • Standardizace změny – dokumentace, záznamy, školení

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Termíny kurzů

Otevírá se pololetně.

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 1 den

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Miloslav Prchal
mobil:
+420 606 740 *** Zobrazit

e-mail:
cqm@... Zobrazit


O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 606 740 *** Zobrazit

mobil:
+420 606 740 *** Zobrazit

e-mail:
cqm@... Zobrazit

web: www.cqm-sro.cz

Adresa
C.Q.M., spol. s r. o.
Krestova 1294/1, Ostrava - Hrabůvka Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)