Praha 1- Staré Město

Cesta k excelenci

Základní informace
  • Termín kurzů: otvírá se podle zájmu
  • Místo konání: Novotného lávka 5, Praha 1
  • Cena: 12 197 Kč (10 080 Kč bez DPH)
  • Poznámka k ceně: Cena pro nečleny: 12 096,00 Kč bez DPH (14 636 Kč včetně DPH), Cena pro členy: 10 080,00 Kč bez DPH (12 197 Kč včetně DPH)
  • Organizátor: Česká společnost pro jakost
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Proces sebehodnocení pomůže odhalit silné stránky organizace i místa pro zlepšování, zjistit, jak jste daleko na cestě k excelenci, kam byste měli zaměřit své zdroje, abyste na této cestě postoupili kupředu. Sebehodnocení poskytuje ucelený obraz současného stavu organizace, působí jako klíčový nástroj trvalého zlepšování a vytváří společnou základnu pro porovnávání s ostatními organizacemi v rámci benchmarkingu. Kurz Cesta k excelenci Vás nejen seznámí s metodikou, ale pomůže vytvořit společný jazyk a koncepční rámec pro zlepšování a integrovat zlepšovací aktivity do každodenních činností.

Cílová skupina

Kurz je určen organizacím, které chtějí nebo již implementují Model excelence EFQM a provádějí sebehodnocení podle Modelu a usilují o posun kupředu na cestě k trvalé excelenci. Držitelům personálního certifikátu ČSJ je tento kurz určen pro recertifikaci.

Obsahová náplň

Modul 0 – Úvod, seznámení s programem kurzu a cílem kurzu; Proč jsme dnes tu? Modul 1 – Cesta k excelenci Modul 2 – Model excelence EFQM Modul 3 – Sestavení žebříčku priorit z výsledků sebehodnocení a Řízení zlepšovacích projektů Modul 4 – Logika RADAR a její využití jako hodnotícího nástroje Modul 5 – Provádění sebehodnocení Modul 6 – Vize pro excelenci Modul 7 – Praktické rady Modul 8 – Důležitá doporučení a varování

Termíny kurzů

Otvírá se podle zájmu.

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 2 dny

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Kvapilová
tel:
+420 221 082 *** Zobrazit

e-mail:
kvapilova@... Zobrazit


Adresa
Novotného lávka 5, Praha 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 221 082 *** Zobrazit

e-mail:
sekretariat@... Zobrazit

web: www.csq.cz

Adresa
Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5, Praha 1- Staré Město Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)