Praha 1- Staré Město

Kvalita vydělává

Základní informace
 • Termín kurzů: otvírá se podle zájmu
 • Místo konání: Novotného lávka 5, Praha 1
 • Cena: 6 389 Kč (5 280 Kč bez DPH)
 • Poznámka k ceně: Cena pro nečleny: 6 600,00 Kč bez DPH (7 986 Kč včetně DPH), Cena pro členy: 5 280,00 Kč bez DPH (6 389 Kč včetně DPH)
 • Organizátor: Česká společnost pro jakost
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Seznámíte se s různými možnostmi prokazování finančních a ekonomických přínosů v procesech zlepšování kvality.

Cílová skupina

Manažerům, technikům i auditorům systémů managementu kvality, příp. environmentálních systémů a systémů bezpečnosti, kteří ve své práci usilují o integraci kvality s finančními a ekonomickými ukazateli.

Obsahová náplň

 • Kvalita a její vliv na výkonnost organizace (náklady, výnosy, přidaná hodnota)
 • Co jsou náklady na kvalitu (základní přístupy v chápání pojmů)
 • Co najdeme v normách pro systémy managementu kvality ve vztahu k ekonomickým přínosům (terminologie, požadavky na efektivnost a výkonnost organizace)
 • Jak spojovat kvalitu s výkonností organizace aneb „jak převádět kvalitu do řeči peněz?“
 • Možné přístupy (norma ISO 10014; propojení cílů v oblasti kvality s finančními cíli; aplikace zvoleného modelu nákladů; zvyšování spokojenosti zákazníků – CRM a ostatních zainteresovaných stran)
 • Jak vyčíslit náklady na kvalitu?
 • Jak se dívat na problematiku ekonomických přínosů kvality?
 • Co dál plodí nekvalitu? – nejen neshody, ale i plýtvání a odchylky (Lean management, Six Sigma, CRM)
 • Metody a nástroje pro zvažování rizik (SWOT, PEST, matice rizik, FMEA, FTA, Poka-Yoke, TOC)
 • Metody a nástroje využitelné pro optimalizaci ekonomických přínosů (QFD, metoda hodnotové analýzy, benchmarking)

Termíny kurzů

Otvírá se podle zájmu.

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 1 den

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jana Kvapilová
tel:
+420 221 082 *** Zobrazit

e-mail:
kvapilova@... Zobrazit


Adresa
Novotného lávka 5, Praha 1

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 221 082 *** Zobrazit

e-mail:
sekretariat@... Zobrazit

web: www.csq.cz

Adresa
Česká společnost pro jakost
Novotného lávka 200/5, Praha 1- Staré Město Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)