MODERNÍ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI

Přišli jste pozdě, tento kurz už není aktuální... :-(

Přejít na seznam:

Popis kurzu

Účastníci se naučí jak identifikovat a hodnotit rizika v každodenním procesu pomocí řízení ztrát, definovat systémové prvky a činnosti, které se ukázaly jako efektivní při minimalizaci rizik a ztrát. Rovněž budou uplatňovat základní principy a techniky řízení při návrhu, vývoji a zavádění systémů řízení bezpečnosti. Budou sledovat a řídit změnu bezpečnostní kultury organizace.

Cílová skupina

Kurz je vhodný pro managery na různých úrovních (hlavně úroveň středního managementu a nižšího managementu). Dále pro představitele managementu systému řízení BOZP, interní auditory systému řízení BOZP, managery a zaměstnance útvaru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v organizacích, pro zástupce zaměstnanců pro BOZP, případné zaměstnance orgánů státní správy. A je též nutným předpokladem pro efektivní zavedení, udržování a zlepšování systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy OHSAS18001:2007, tak i pro změnu bezpečnostní kultury v rámci organizace.

Obsahová náplň

 • Řízení rizik prostřednictvím efektivních systémů řízení BOZP (základy systému řízení ztrát)
 • Příčiny, následky a řízení ztrát (základy příčinného modelu ztrát)
 • Plánovaní inspekce (základy procesu inspekce)
 • Komunikace (základy osobní a skupinové komunikace)
 • Tvorba pravidel a řízení osobních ochranných pracovních prostředků (základy tvorby pravidel)
 • Systém řízení ochrany zdraví při práci (základy řízení zdravotních rizik)
 • Řízení škod na majetku: most k řízení ztrát (základy řízení majetkových ztrát)
 • Měření a monitorování bezpečnosti (základy měření a monitorování)
 • Podpora bezpečnosti (základy podpůrných programů)
 • Vyšetřování nehod/incidentů (základy vyšetřování)
 • Havarijní připravenost a plánování (základy havarijní připravenosti)
 • Identifikace, analýza a dokumentování kritických činností (základy řízení kritických činností)
 • Řízení změn v chování (základy řízení změny)

Kurz je určený: Kurz je vhodný pro managery na různých úrovních (hlavně úroveň středního managementu a nižšího managementu). Dále pro představitele managementu systému řízení BOZP, interní auditory systému řízení BOZP, managery a zaměstnance útvaru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v organizacích, pro zástupce zaměstnanců pro BOZP, případné zaměstnance orgánů státní správy. A je též nutným předpokladem pro efektivní zavedení, udržování a zlepšování systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy OHSAS18001:2007, tak i pro změnu bezpečnostní kultury v rámci organizace.

Lektor:
Juraj Kramara

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Miroslava Pivrncová
tel: +420 233 321 231
mobil: +420 603 575 839
e-mail: miroslava.pivrncova@dnvgl.com

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel: +420 233 321 231
mobil: +420 603 575 839
e-mail: lucie.elischerova@dnvgl.com
web: www.dnvgl.cz

Adresa
DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o.
Thákurova 4/531, Praha 6 Dejvice Zobrazit na mapě