Kurzy svařování - základní, přípravné na zkoušku dle EN EN ISO 9606-1, doškolovací kurzy

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

připravit prakticky i teoreticky účastníky na výkon profese svářeč

Cílová skupina

zájemci o profesi Svářeč a pro stávající svářečský personál, který bude mít možnost rozšířit, příp.zvýšit svou dosavadní kvalifikaci

Obsahová náplň

Kvalifikace je specifikovaná pro různé metody svařování a pro různé stupně dovednosti a kvality:

1. Základní kurzy svařování (150 vyučovacích hodin) ZK 135 W01 v ochranné atmosféře CO2 ZK 111 W01 el.obloukem obalenou elektrodou ZK 311 svařování plamenem ZK 141 svařování v ochranné atmosféře Arg 2. Přípravné kurzy na evropskou zkoušku (150 vyučovacích hodin) EN ISO 9606–1 pro metodu 111 EN ISO 9606– pro metodu 135 EN ISO 9606– pro metodu 311 EN ISO 9606– pro metodu 141 3. doškolovací kurzy dle EN ISO 9606– (rozsah 40 hodin)pro výše uvedené metody 4. zaškolení (rozsah 40 hodin) ZP 311 řezání kyslíkem ZP 912 pájení ZP 135 stehování v CO2 Kurzy probíhají v pracovních dnech od 7.30 do cca 15,30 hod. Každý kurz obsahuje teoretickou výuku, praktickou výuku a závěrečné zkoušky. Obsahem teoretické části jsou bezpečnostní předpisy pro svařování, nauka o materiálech, zařízení pro svařován,přídavné a základní materiály, technologie svařování, zkoušky a vady svarových spojů, značení svarů na výkresech. V praktické části jsou pak teoretické znalosti aplikované ve svářečské praxi. Na závěr každého kurzu je nutné vykonat kvalifikační zkoušku. Svářečské kurzy v rozsahu 150 vyučovacích hodin jsou zároveň považovány za rekvalifikační dle zákon č.435/2004 Sb. § 108 odst. 2.

Typ a platnost osvědčení:
3 roky

Akreditovaná rekvalifikace:
ano

Termíny kurzů

Otvírá se měsíčně.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Jiří Omelka
tel:
+420 244 471 *** Zobrazit

mobil:
+420 733 524 *** Zobrazit

e-mail:
omelka@... Zobrazit


Adresa
Svářečská škola, U Michelského lsesa 370, Praha 4 Krč, 14075 Praha 4

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 261 062 *** Zobrazit

mobil:
+420 739 592 *** Zobrazit

e-mail:
vrablikova@... Zobrazit

web: www.svv.cz

Adresa
SVV Praha s.r.o.
Ohradní 65, Praha 4 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)