Kurz projektového řízení - ucelený program postavený na standardech i zkušenostech školitele

Základní informace
 • Termín kurzů: otevírá se pololetně
 • Poznámka k ceně: Sleva pro studenty a zaměstnance škol 50%
 • Organizátor: PDQM, s.r.o.
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Ucelený vzdělávací program

Program pro projektové vedoucí prochází procesní oblasti i dovednosti, které by měl mít každý projektový manažer. Svým rozsahem překračuje i do řady oblastí řízení lidí a práce, které jsou stejně tak nezbytné pro vedoucího projektů, jako každého jiného manažera odpovědného za efektivní řízení týmu a práce. Svým rozsahem cyklus pokrývá celou oblast schopností projektového manažera podle PMBOK i požadavky na projektové řízení stanovené metodikou Prince 2. Přesto základem kurzu není vyškolení těchto metodik, ale praktická příprava na projekty vycházející především ze zkušeností.

Vzdělávací program je speciálně zaměřen na projekty z oblasti:

 • IT projekty (vývoj software, nákup software a ICT technologií)
 • procesní zlepšování a změny
 • zavádění systémů kvality (normy ISO 9001, CMMI, TQM SixSigma)

Školitelem a mentorem je pracovník s dlouholetou zkušeností z projektů v uvedených oblastech ve velkých firmách i státních organizacích.

Vzdělávání, koučink, rozvoj týmu

Cyklus je zaměřen na zlepšení schopností lidí i na kvalitativní zlepšení řízení projektů v organizaci Program se proto kombinuje řadu různých forem:

 • Odborné semináře
 • Praktické kurzy
 • Týmovou práci zaměřenou na zlepšování kvality práce celého týmu

Každý z bloků semináře zahrnuje všechny uvedené oblasti. Organizace kurzu a rozsah jednotlivých forem zlepšování je typicky domlouván podle potřeb organizace.

Cílová skupina

Vzdělávací program přesahuje rozsah samotného projektového řízení a je zaměřen na celý nižší a střední management organizace, která realizuje projekty, ať už jde o projekty interní nebo pro klienty:

 • Vedoucí projektů
 • Liniový management
 • Vedoucí týmů (team leadeři)
 • Vrcholový management projektově řízených organizací

Obsahová náplň

Školení je členěno do samostatných bloků. Celkový rosah vzdělávacího programu je typicky upřesněn podle aktuálních znalostí a zaměření účastníků. Bloky:

 • Postavení projektu v organizaci a příprava projektu
 • Zahájení projektu
 • Plánování projektu
 • Práce manažera při řízení projektu
 • Metody odhadu náročnosti prací
 • Řízení týmu (organizace, spolupráce, komunikace)
 • Základy meziprojektového řízení
 • Řízení obchodních vztahů a plnění legislativních požadavků
 • Smluvní vztahy na dodávky IT
 • Vyjednávání
 • Rozhodování

Termíny kurzů

Otevírá se pololetně.

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 5 dnů

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Petra Nadrchalová
tel:
+420 222 360 *** Zobrazit

e-mail:
skoleni@... Zobrazit


O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 222 360 *** Zobrazit

mobil:
+420 605 203 *** Zobrazit

e-mail:
pdqm_info@... Zobrazit

web: www.pdqm.cz

Adresa
PDQM, s.r.o.
Ve Střešovičkách 169/37, Praha 6 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)