Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Komplexní příprava pro výkon zemědělských činností. Zvládnutí teoretického základu i absolvování praxe k ověření teoretických poznatků. Znalosti získané během studia budou prověřeny v závěrečném testu. Po jeho úspěšném složení získají účastníci osvědčení o absolvování akreditovaného programu (akreditace MZe), které je zároveň podkladem pro žádosti o dotace z EU pro potenciální zájemce.

Cílová skupina

zemědělská veřejnost začínající zemědělci, kteří žádají o dotaci z Programu rozvoje venkova – opatření I.3.2 – úspěšným absolvováním kurzu získají minimální zemědělskou kvalifikaci, která je jednou z podmínek, kterou má příjemce dotace splňovat

Obsahová náplň

Kurz je ukončen komisionální zkouškou. Zkouška se skládá ze 3 částí – z teoretické zkoušky (písemného testu), ze samostatného vypracování projektu (struktura zde) dle individuálního zadání a z obhajoby zadaného projektu.

Teoretická zkouška sestává z písemného testu v rozsahu minimálně 70 otázek. K hodnocení prospěl musí v teoretické části účastník správně zodpovědět nejméně 70% otázek.
Obhajoba projektu probíhá před zkušení komisí, doba obhajoby činí max. 30 minut.

Dle metodických pokynů je také třeba vypracovat Deník praxe – praxi si účastníci zajišťují samy, probíhá ve Vámi zvoleném podniku

Termíny kurzů

29.10.2018 - 28.11.2018

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Zdeňka Šobová
tel:
+420 545 135 *** Zobrazit

e-mail:
odov.icv@... Zobrazit


Adresa
Zemědělská 5, 61300 Brno

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 545 135 *** Zobrazit

e-mail:
czv@... Zobrazit

web: www.icv.mendelu.cz/cz

Adresa
Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 5, Brno Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)