Ostrava - Hrabůvka

Principy řízení organizace – základy pro vedoucí pracovníky

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Z praktických zkušeností za posledních cca 15 let je známo, že v českém prostředí došlo ke značné inflaci výkladu a aplikace systémové normy ČSN EN ISO 9001. Mnohé subjekty, které se vydávají za lektory, konzultanty a poradce v problematice této normy, její obsah, smysl a význam neznají nebo úmyslně ignorují – což vede často k naprosto absurdním výkladům a interpretacím. Nelze se proto divit, že mnoho vedoucích pracovníků pokládá takto deformovaný výklad normy za formální, nepotřebný a často dokonce překážející jejich práci. Důsledkem je, že pojmy jako „kvalita“, „procesní přístup“, „zlepšování“ jsou v našem prostředí vysmívány, v horším případě pokládány za obtěžující až neslušné.

Kurz nebude hledat další interpretaci normy ČSN EN ISO 9001, nýbrž objasní vedoucím pracovníkům její věcný smysl a obsah. Na konkrétních příkladech bude ukázáno, že tato norma je formálně i věcně pokládána za základ řízení úspěšných organizací nejen v podnikatelské sféře, ale i ve veřejném sektoru. Bude zdůrazněno, že principy této normy jsou plně v souladu i se zdánlivě odlišnými přístupy jako je japonský „štíhlý podnik“. Dále budou uvedeny příklady, že tato norma se stává základem i pro další mezinárodní normy – např. v oblasti bezpečnosti.

Kurz objasní i často diskutovaný pojem „integrovaný management“ (často nevhodně označován jako „integrovaný systém“).

Cílová skupina

Kurz je určen pro všechny úrovně vedoucích pracovníků – především však pro vrcholový a střední management společnosti.

Obsahová náplň

 • Základní pojmy k problematice řízení organizace – norma ČSN EN ISO 9000
 • Smysl, obsah a cíl normy ČSN EN ISO 9001
 • Základní principy procesního pojetí
 • vazby mezi procesy
 • atributy řízeného procesu
 • Norma ČSN EN ISO 9001 jako základ řízení úspěšných organizací
 • „štíhlá“ organizace
 • příklady
 • struktura požadavků na řízení úspěšných organizací
 • Pojem „integrovaný management“ optikou normy ČSN EN ISO 9001 pojem „zainteresovaná strana“
 • vztah k normám ISO 14001 a BS OHSAS 18001
 • 8-kroková metodika změny a význam prevence standardizace změny
 • problematika týmové práce
 • Diskuze a dotazy účastníků, praktické zkušenosti

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Termíny kurzů

Otvírá se podle zájmu.

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 1 den

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Miloslav Prchal
mobil:
+420 606 740 *** Zobrazit

e-mail:
cqm@... Zobrazit


Adresa
Nad Primaskou 292/45, 100 00 Praha 10

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 606 740 *** Zobrazit

mobil:
+420 606 740 *** Zobrazit

e-mail:
cqm@... Zobrazit

web: www.cqm-sro.cz

Adresa
C.Q.M., spol. s r. o.
Krestova 1294/1, Ostrava - Hrabůvka Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)