Ostrava - Hrabůvka

Problematika auditů – základy pro vedoucí pracovníky

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Z praktických zkušeností za posledních cca 15 let je známo, že organizace věnují značnou pozornost proškolování (často jen formálnímu) svých auditorů – bohužel téměř vůbec nejsou analogicky informováni o této problematice vedoucí pracovníci. Neznalost a nepochopení této problematiky ze strany vedoucích pracovníků pak vede ke značné (velmi často naprosté) formalizaci, velmi často dokonce tato problematika vedoucí pracovníky obtěžuje a překáží jim v jejich práci.

Kurz proto objasní vedoucím pracovníkům věcný smysl a obsah auditů (interních i prováděných zákazníkem). Důraz bude kladen na vysvětlení auditu jako nástroje řízení pro všechny vedoucí pracovníky. Současně kurz zdůrazní nutnost pracovat s výsledky auditů, tj. vedoucím pracovníkům budou objasněny základní principy managementu změny (8-kroková metodika).

Cílová skupina

Kurz je určen pro všechny úrovně vedoucích pracovníků – především však pro vrcholový a střední management společnosti.

Obsahová náplň

  • Základní pojmy k problematice auditů
  • Smysl a cíl auditů – audit jako nástroj řízení
  • Norma ČSN EN ISO 19011:2012 – základní přehled
  • Podmínky pro realizaci interních auditů práce s výsledky interních auditů
  • volba vhodné SW podpory
  • úloha vedoucích pracovníků
  • 8 – kroková metodika změny problematika týmové práce standardizace změny
  • Diskuze a dotazy účastníků, praktické zkušenosti

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Termíny kurzů

Otvírá se podle zájmu.

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 1 den

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Miloslav Prchal
mobil:
+420 606 740 *** Zobrazit

e-mail:
cqm@... Zobrazit


Adresa
Nad Primaskou 292/45, 100 00 Praha 10

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 606 740 *** Zobrazit

mobil:
+420 606 740 *** Zobrazit

e-mail:
cqm@... Zobrazit

web: www.cqm-sro.cz

Adresa
C.Q.M., spol. s r. o.
Krestova 1294/1, Ostrava - Hrabůvka Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)