CŽV - Andragogika a personální řízení 2020

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Kurz CŽV – Andragogika a personální řízení je koncipován jako třísemestrální rozšiřující profesní studium. Absolventi získávají základní teoretické, odborné a metodické kvalifikace a kompetence k různorodé činnosti v oblasti vzdělávání dospělých, řízení lidí a personální práce. Disponují potřebnými znalostmi a dovednostmi z vybraných oblastí andragogiky a vzdělávání dospělých, personálního řízení, personálních činností a metod personální práce, organizačního chování, didaktiky dospělých, gerontagogiky, age managementu, vedení lidí – leadershipu, interkulturních aspektů řízení ad. poznatky z oblasti personálního řízení, personálních činností a metod personální práce, organizačního chování, pracovního práva, didaktiky dospělých, gerontagogiky, metodologie sociálních výzkumů, interkulturních aspektů řízení ad. Součástí programu jsou rovněž výcvikové moduly zahrnující tématiku sociálně-psychologických dovedností, prezentačních dovedností, řešení konfliktů, týmové práce, zvládání stresu a lektorských dovedností.

Studium je koncipováno jako kombinace přímé výuky, řízeného samostudia a individuálních konzultací. Přímá výuka probíhá formou přednášek, seminářů a výcvikových modulů v rozsahu 70 hodin. Frekvence setkávání je 1× měsíčně po 6 hodinách (pátek, příp. sobota), v každém semestru jsou zařazeny dva čtyřhodinové výcvikové moduly.

Cílová skupina

Kurz je určen pro pracovníky z oblasti vzdělávání dospělých, personální práce, profesního a personálního poradenství. Požadavkem na zařazení do kurzu je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.

Obsahová náplň

Podrobnosti o kurzu: http://andragogika.ff.cuni.cz/node/184. V případě potřeby probíhá výuka on-line.

Typ a platnost osvědčení:
Absolventi obdrží osvědčení vydané FF UK v Praze.

Termíny kurzů

01.10.2020 - 28.02.2022

1x měsíčně po 6 hodinách; v každém semestru 2x čtyřhodinový výcvikový modul

Přihlásit se

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
PhDr. Michal Šerák, Ph.D.
tel:
+420 221 619 *** Zobrazit

e-mail:
michal.serak@... Zobrazit


Adresa
Celetná 20, 116 42 Praha

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 221 619 *** Zobrazit

e-mail:
michal.serak@... Zobrazit

web: andragogika.ff.cuni.cz

Adresa
Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze
Celetná 20, Praha 1 Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)