PERSONALISTA - včetně profesní kvalifikační zkoušky - víkendový kurz

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Kurz je akreditován MŠMT ČR a má autorizaci pro profesní kvalifikace NSK*** Zakončení: kvalifikační zkoušky (písemné a ústní)za doplatek k základní ceně* Výstupní doklad: platné rekvalifikační Osvědčení a Osvědčení o získání profesní kvalifikace*** Absolvent rekvalifikačního kurzu Personalista je schopen zahájit samostatnou činnost personalisty – ovládá jak teoretické a administrativní personální dovednosti (vedení personální agendy, pracovní smlouvy, zpracování podkladů pro výpočty mezd, zaměstnávání cizích státních příslušníků, zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností…), tak také další nezbytné dovednosti kvalifikovaného personalisty týkající se komunikačních a organizačních dovedností: umí připravit a následně zpracovat personální plánování pro výběr pracovníků, jejich získávání a výběr, dále hodnocení stávajících pracovníků vhodně zvolenou metodou, jejich odměňování, zvládá zpracovat systém podnikového vzdělávání, dále je připraven podílet se (ve spolupráci s dalšími vedoucími složkami firmy) na přípravě a organizaci rozmisťování pracovníků (restrikce či replacement) v rámci firmy, zná právní předpisy vztahující se k personální problematice. Je proškolen v BOZP.

Cílová skupina

min. 18 let

Obsahová náplň

Základní osnovy kurzu:

  1. Proškolení BOZP
  2. Orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě
  3. Využívání prostředků výpočetní techniky
  4. Tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti
  5. Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě
  6. Organizování vzdělávání zaměstnanců
  7. Zajišťování náborových činností
  8. Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců
  9. Organizování kolektivního vyjednávání

Lektor:
kvalifikovaný lektor s praxí v oboru a zkušenostmi ve výuce dospělých

Typ a platnost osvědčení:
Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností, Osvědčení o získání profesní kvalifikace

Akreditovaná rekvalifikace:
ano

Termíny kurzů

Otevírá se čtvrtletně.

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Stanislava Boušková
tel:
+420 251 562 *** Zobrazit

mobil:
+420 732 187 *** Zobrazit

e-mail:
oi@... Zobrazit


Adresa
Ostrovského 36, Praha 5 - Smíchov (u metra Anděl)

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 251 562 *** Zobrazit

mobil:
+420 732 187 *** Zobrazit

e-mail:
oi@... Zobrazit

web: www.oapraha.cz

Adresa
OBCHODNÍ INSTITUT – Ing. Mária Václavíková
Ostrovského 36, Praha 5 - Smíchov Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)