Ostrava - Hrabůvka

!!!!! NOVINKA: Principy a techniky efektivní týmové práce (s využitím kombinace „soft“ a „hard“ dovedností)

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

Připravili jsme pro Vás zcela nově pojatý kurz k problematice týmové práce. Kromě části, která se věnuje organizačním a metodickým předpokladům týmové práce, jsme kurz doplnili o témata tzv. „soft dovedností“. Tuto část realizujeme ve spolupráci se společností EDUX s.r.o.

Věříme, že toto propojení dvou zdánlivě zcela odlišných přístupů napomůže ke zvýšení efektivnosti týmové práce.

Cílem kurzu je vysvětlit účastníkům základní principy a metodická doporučení, která jsou nezbytným předpokladem pro efektivní práci týmu.

Obsah kurzu je zaměřen na propojení obvykle izolovaně chápaných tzv. „hard“ dovedností a „soft“ dovedností.

Součástí kurzu je i přehled technik týmové práce a stručný přehled technik, které týmovou práci předpokládají a vyžadují, např. 8D, (G-8D Report), SPC, MSA, SixSigma, Kaizen, VSM a další.

Cílová skupina

Kurz je určen nejen pro členy řešitelských týmů, ale i pro metodické pracovníky (manager kvality, statistik kvality), kteří odpovídají za definování pravidel týmové práce, včetně metodických postupů pro zpracování dat a komunikaci v týmu.

V neposlední řadě je kurz určen i všem vedoucím pracovníkům (především vrcholovému a střednímu vedení organizace), kteří odpovídají za schválení jednotlivých metodických postupů a za vytváření organizačních, kvalifikačních a motivačních podmínek pro efektivní práci jednotlivých týmů.

Obsahová náplň

 • „Hard“ dovednosti
 • objasnění základních pojmů a principů týmové práce
 • organizační podmínky pro práci týmu, kvalifikační požadavky na členy týmů
 • „Soft“ dovednosti
 • komunikace – 6 rádců (kdo, co jak, kdy, kde, proč)
 • komunikační zlozvyky a bloky, důležitost naslouchání
 • zadávání úkolů a hodnocení výsledků
 • vybrané principy asertivity
 • pochvala a kritika
 • „Hard“ dovednosti
 • Týmová práce jako součást managementu změny
 • Přehled metod, které vyžadují týmovou práci

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Termíny kurzů

Otevírá se pololetně.

Kurz na míru (vnitropodnikový kurz)

Kurz je možné organizovat i pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.

Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.

Doporučený rozsah kurzu: 1 den

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Miloslav Prchal
mobil:
+420 606 740 *** Zobrazit

e-mail:
cqm@... Zobrazit


Adresa
Nad Primaskou 292/45, 100 00 Praha 10

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 606 740 *** Zobrazit

mobil:
+420 606 740 *** Zobrazit

e-mail:
cqm@... Zobrazit

web: www.cqm-sro.cz

Adresa
C.Q.M., spol. s r. o.
Krestova 1294/1, Ostrava - Hrabůvka Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)