Ostrava - Mariánské Hory

Muzikoterapie

Základní informace
Přihlásit se na kurz

Popis kurzu

V muzikoterapii se uplatňuje terapeutický přístup, který využívá působení i vytváření hudby (resp. zvuku, rytmu, melodie, harmonie). Muzikoterapie nemá omezenou věkovou cílovou skupinu, uplatňuje se od prenatálního období po konec života. Je aplikována u osob se zdravotním handicapem i osob intaktních. Nalézá své naplnění všude tam, kde se na základě důvěrného vztahu v bezpečném prostředí dějí prožitky sebe sama v poli hudebního působení.

Vzdělávací kurz je zaměřen na praxi, která vám zprostředkuje autentické zážitky z působení zvuku prostřednictvím aktivní i receptivní formy. Osvojíte si teoretické poznatky muzikoterapie, seznámíte se s možnostmi využití prvků muzikoterapie, včetně použití muzikoterapeutických hudebních nástrojů. Absolvent má po kurzu zkušenost s prací s dechem a hlasem (např. alikvotní zpěv), s využitím hudebních nástrojů a je schopen vnést prvky muzikoterapie (resp. muzikofiletiky) do své praxe.

Rozsah: 8 vyuč. hod. Výstupní doklad: Osvědčení o účasti

Cílová skupina

Kurz je určen pro všechny, kdo se chtějí odreagovat a poznat sílu hudby z jiného pohledu. Také pro ty, kdo rádi zkoušejí něco nového a zajímavého.

Obsahová náplň

  1. Teoretická východiska muzikoterapie (historie, terminologie, muzikoterapeutické přístupy, modely, formy, metody a techniky)
  2. Využití muzikoterapie v praxi (působení hudby a zvuků, vztah klient – muzikoterapeut, muzikoterapeutická místnost)
  3. Muzikoterapeutické hudební nástroje, práce s hlasem (seznámení se s muzikoterapeutickými hudebními nástroji, práce s dechem, hlasem, alikvotní zpěv, prožitkové individuální a skupinové zkušenosti aj.)

Termíny kurzů

06.08.2018 - 07.08.2018

Výuka: Po, Út (9:30-12:30)

Přihlásit se

Kontakt a místo konání

Kontaktní údaje
Ing. Michaela Petříková
mobil:
+420 775 791 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit


Adresa
1. máje 11, 709 00 Ostrava

O organizátorovi

Kontaktní údaje
tel:
+420 775 791 *** Zobrazit

e-mail:
info@... Zobrazit

web: www.vsostrava.com

Adresa
Středisko vzdělávání s.r.o.
1. máje 11, Ostrava - Mariánské Hory Zobrazit na mapě

Hodnocení kurzu

(hlasujte)